Menu
  English

  Vernieuwing onderwijsmodel

  In 2028 participeert meer dan een derde van onze studenten die de mogelijkheid daartoe hebben in discipline-overstijgend onderwijs rondom een maatschappelijke opgave of in een leer/werkarrangement.

  Met een nieuw onderwijsmodel leiden we meer mensen op voor tekortberoepen en banen die een belangrijke rol spelen in een snel veranderende wereld met grote maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor maken we het onderwijs flexibeler.

  Hoe ziet dat eruit voor de student?

  Studenten starten binnen hun eigen opleiding. Naarmate hun studie vordert, bieden we keuzes waarbij zij:

  • kennis en vaardigheden ontwikkelen die het vakgebied van de individuele opleidingen overstijgen; 
  • in aanraking komen met en bijdragen aan maatschappelijke opgaven;
  • eerder starten met werken, met name in tekortberoepen.

  Om dit voor elkaar te krijgen, bieden we studenten twee nieuwe onderdelen aan:

  Opgavegericht onderwijs

  Hierin werken studenten van verschillende opleidingen samen aan maatschappelijke opgaven. Dat gebeurt onder andere in learning communities en living labs, waarin docenten, onderzoekers en professionals uit de beroepspraktijk meewerken en studenten begeleiden. Zo leren studenten samenwerken met mensen uit verschillende disciplines en verschillende rollen. Zo dragen zij tijdens hun studie bij aan een toekomstbestendige samenleving.

  Leer-/werkarrangementen

  Hierin starten studenten, voor het einde van hun studie, met werken. Ze vervullen taken en verantwoordelijkheden die hen in staat stellen om de leerdoelen te behalen. Daarbij worden ze zowel vanuit de hogeschool als door hun werkgever begeleid. Zo doen ze eerder praktijkervaring op en helpen ze het werkveld en de samenleving sneller met hun talent.

  Lees meer over onze ambities