Menu
  English

  Uitbreiding van ons opleidingsassortiment

  In 2026 bieden we een waaier aan opleidingsprogramma’s aan die kwalitatief aansluit bij de arbeidsmarktbehoeften van tekortsectoren en de grote transitieopgaven. In 2028 is dit assortiment dusdanig gepositioneerd en georganiseerd dat wij kwantitatief met de vraag vanuit de arbeidsmarkt mee kunnen bewegen.

  We leiden studenten op voor beroepen die steeds complexer worden en voor nieuwe beroepen die we nu nog niet kennen. De vraag naar hoogopgeleide professionals in tekortsectoren als de zorg, het onderwijs, de techniek en IT groeit de komende jaren sneller dan het aantal starters op de arbeidsmarkt. Terwijl het werk voor veel volwassenen in andere sectoren juist sterk verandert of zelfs verdwijnt.

  Daarom passen we ons assortiment van opleidingen aan, zodat we aansluiting houden op de behoeften vanuit de arbeidsmarkt. We creëren een assortiment, waarmee we in staat zijn iedere student te bedienen, van Ad tot PD. 

  We vernieuwen, verbreden en verdiepen ons onderwijsaanbod met nieuwe:

  Waar de beroepspraktijk vraagt om nieuwe en onderscheidende basiskennis en -vaardigheden, ontwikkelen we nieuwe voltijd bachelor en associate degree-opleidingen. Daarbij gaan we bewust op zoek naar opleidingen die bestaande indelingen en instituten overstijgen.

  Onder onze studenten groeit de behoefte om na hun bachelordiploma ook een masterkwalificatie te behalen. Bovendien vragen de vier maatschappelijke opgaven om verbreding, verdieping en specialisatie in aanvulling op onze bacheloropleidingen. Daarom bieden we vanaf 2028 een breed palet professionele masters aan, waarmee we onze studenten als professionals klaarstomen voor een sleutelrol in de grote maatschappelijke opgaven.

  Onze uitgangspunten:

  • Alle masteropleidingen zijn ‘professional’ masters, het onderzoek en onderwijs dat studenten in deze programma’s doen en volgen is praktijk- en toepassingsgericht;
  • De vier transitieopgaven zijn leidend bij het ontwikkelen van nieuwe masters met een thematisch, discipline-overstijgend karakter;
  • Specialistische masters zijn nauw verbonden aan een specifiek beroep en hebben een strakomlijnd civiel effect.

  Om meer mensen op- en om te scholen voor tekortberoepen versterken en vernieuwen we ons onderwijsaanbod voor (werkende) volwassenen. Daarbij richten we ons op professionals uit andere sectoren, die een basiskwalificatie nodig hebben om te kunnen switchen en professionals met een mbo-diploma die een Ad- of Ba-diploma nodig hebben om door te kunnen groeien. Daarnaast zetten we onze kennis- en expertise in om samen met het werkveld kortere bijscholingsprogramma’s rondom de vier transitieopgaven te ontwikkelen. We realiseren het leven lang-onderwijsaanbod door:

  • instellingsbreed samen te werken aan de doorontwikkeling van een aantrekkelijk en effectief onderwijsconcept voor (werkende) volwassenen;
  • onze op-, om- en bijscholingsprogramma’s op onderscheidende wijze richting (werkende) volwassenen te positioneren;
  • vanuit onze CoE’s met het werkveld samen te werken aan de ontwikkeling van bijscholingsprogramma’s rondom de vier transitiethema’s;
  • de opschaling van deze programma’s pro-actief te ondersteunen.

  Lees meer over onze ambities