Menu
  English

  Visie op digitalisering

  In 2028 zetten we digitalisering aantoonbaar in om de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en onze organisatie te verbeteren; goed en aantrekkelijk werkgeverschap te bevorderen; onze verbinding met de samenleving te versterken en onze bijdrage aan de transitieopgaven te vergroten.

  Digitalisering is een aanjager van innovatie. Het transformeert de maatschappij en beroepen in een hoog tempo. De omvang en nieuwe mogelijkheden vragen om aanpassing van de inhoud, pedagogiek en didactiek van ons onderwijs en onze manier van werken.

  Onze kernwaarden en maatschappelijke opgaven zijn leidend voor onze digitaliseringsambitie. We staan voor een ethisch en rechtmatig gebruik van digitale technologie. Het doel van ons onderwijs en onderzoek en de belangen van onze studenten en docenten staan centraal bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. We gebruiken digitale middelen als kansrijke oplossingen om ons onderwijs beter en aantrekkelijker te maken en zij mogen nooit ten koste gaan van gelijke kansen, menselijk contact, verbondenheid en professionele autonomie.

  De komende jaren investeren we in digitalisering die ons onderwijs, onderzoek en organisatie versterkt en verrijkt. Als organisatie stimuleren en faciliteren we het experimenteren en innoveren met nieuwe digitale technologieën. We ontwikkelen mechanismen om opkomende technologieën vroegtijdig te signaleren en – wat zich bewezen heeft – op grotere schaal te gebruiken. Daarnaast sluiten we ons aan bij landelijke en sectorale initiatieven en werken samen met andere (hoge)scholen en universiteiten. We gebruiken de landelijke kennisinfrastructuur rondom digitalisering om kennis, ervaring en inzichten te delen en nemen hierbij een leidende rol aan om zo de digitalisering van het hoger onderwijs mede vorm te geven.

  Onze studenten en medewerkers leren en werken in een digitaal landschap dat ontworpen is vanuit het perspectief van hun ‘reis’. Deze digitale leer- en werkomgeving is inclusief, toegankelijk, intuïtief, contextrijk en betekenisvol. De digitale en fysieke leer- en werkomgeving versterken elkaar. In de toekomst zijn alle studenten en medewerkers bedreven in en comfortabel met het gebruik van digitale technologie. Het doorontwikkelen van digitale vaardigheden is een voortdurend en vanzelfsprekend onderdeel van werken en leren. Onze studenten en medewerkers hebben de vaardigheden om goed om te gaan met de sociale en ethische aspecten van digitalisering.

  Lees meer over onze ambities