Menu
  English

  Organisatieontwikkeling en uitvoering

  Door – naast studentsucces – de grote maatschappelijke opgaven centraal te stellen, gaan we op een nieuwe manier samenwerken en organiseren. De complexiteit van de opgaven vraagt om samenwerking tussen disciplines, over bestaande organisatieonderdelen heen en met verschillende partijen – zowel binnen als buiten de hogeschool.

  Bij steeds veranderende samenwerkingsvormen en oplossingen zijn leren en experimenteren net zo belangrijk als kennis en ervaring. Zo worden we een meer wendbare en weerbare hogeschool. Daarin zijn de volgende punten leidend:

  • Samenwerking staat centraal. We verkennen nieuwe manieren van (samen)werken.

  • We passen waar nodig onze organisatiestructuur aan op de ambities uit deze agenda.

  • We sturen op het realiseren van onze visie en ambities.

  • We maken onze dienstverlening effectiever en richten die in op de realisatie van deze strategische agenda.

  • Voor de realisatie van de ambities uit deze agenda blijven we op de professionele verantwoordelijkheid van onze opleidingsteams vertrouwen. Bij de uitvoering geven leidinggevenden sturing, met de professionele verantwoordelijkheid van medewerkers als uitgangspunt.

  • We werken volgens het inrichtingsprincipe dat de bedoeling leidend is en de manier van organiseren volgt. We vragen ons van nieuwe opgaven altijd eerst af wat het “waarom” is. Waarom willen we iets bereiken? Hoe verhoudt dat zich tot onze missie, visie en strategische doelen?

  • We bereiken onze doelen door samen te leren. Dit noemen we samenwerkend leren. We gebruiken de kennis, kunde en goede voorbeelden die er zijn om ons samen verder te ontwikkelen.

  • We ontwikkelen het leiderschap dat nodig is om deze organisatiecultuur en de principes van samenwerkend leren in de praktijk te brengen. Dat leiderschap is: missie- en visiegedreven, ondernemend, verbindend en inclusief.

  Lees meer over onze ambities