Menu English

Medewerkers kenniscentrum werken mee aan advies van Onderwijsraad aan kabinet

Ministers Dijkgraaf en Wiersma reageren middels kamerbrief
22 maart 2023

In opdracht van de Onderwijsraad verscheen in november 2022 het onderzoeksrapport ‘Aanbodpeiling Nederlands en Wiskunde’. Erik van Schooten, lector Taalverwerving en Taalontwikkeling bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en tevens werkzaam bij het Kohnstamm Instituut, schreef mee aan dit rapport. Op basis van het rapport presenteerde de Onderwijsraad een advies aan het kabinet. Onlangs reageerden ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma )Primair en Voortgezet Onderwijs) op dit advies middels een kamerbrief. “Het advies van de Onderwijsraad benadrukt de urgentie om in te zetten op een structurele verbetering van het taal- en rekenonderwijs.”

De Onderwijsraad stelde het advies aan de Tweede Kamer op hun verzoek op, omdat er zorgen zijn over de beheersing van taal en rekenen bij Nederlandse leerlingen en studenten. Het advies moest een antwoord geven op de vraag ‘hoe kan het onderwijs de beheersing van taal en rekenen duurzaam verbeteren?’. Dat er niet één antwoord is op deze vraag komt niet als een verrassing: de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs hangt immers samen met veel verschillende factoren. Toch kunnen ministers Dijkgraaf en Wiersma al een concrete reactie geven op sommige punten. Zo is er al een samenwerking met leerkrachten en vakverenigingen om aan de slag te gaan met de basisvaardigheden in hun eigen vak, waardoor taal en rekenen geïntegreerd kunnen worden in het vakonderwijs. En is Dijkgraaf aan de slag gegaan om te zorgen voor een betere garantie dat elke student volledig startbekwaam van de opleiding komt.

Om tot het onderzoeksrapport te komen, werden docenten van onder andere de pabo van Hogeschool Rotterdam bevraagd. Erik van Schooten betrok Marlon Ruwette als Neerlandica en Mark van Houwelingen als rekenmeester bij het maken van de meetinstrumenten. Mark van Houwelingen: “Door mijn expertise en 15 jaar ervaring als pabo-docent rekenen-wiskunde kon ik suggesties geven voor het herformuleren van vragen op de vragenlijsten. Zo weet ik bijvoorbeeld welke terminologie meestal wordt gehanteerd door pabo-docenten rekenen-wiskunde en welke kennis verondersteld mag worden bij respondenten”. De meetinstrumenten werden gebruikt om docenten van onder andere de pabo van Hogeschool Rotterdam te bevragen.

Bij Hogeschool Rotterdam wordt momenteel de master ‘taalbewust leren’ ontwikkeld, waar docenten onder andere inzicht krijgen in de rol van taal bij leren en wat goede didactische aanpakken zijn voor geïntegreerd taal- en vakonderwijs. Marlon Ruwette is als docent betrokken bij deze master. “We sluiten met deze master naadloos aan op de reactie van de ministers om docenten de ruimte te geven zich te blijven professionaliseren én om taal- en vakinhoud beter met elkaar te integreren.”

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen