Menu English

Opschaling Leergang “Praktijkgericht Onderzoek”

26 maart 2019

Op initiatief van de vijf hogescholen Hanze, Rotterdam, Leuven, Windesheim en Saxion werd de Leergang in 2015 met een eerste groep gestart. Inmiddels maken 8 hogescholen deel uit van het netwerk waarbinnen de Leergang wordt aangeboden en vanaf september 2019 wordt het netwerk uitgebreid met nog 7 hogescholen. Dit betekent dat we het komend studiejaar de leergang door en voor 15 hogescholen kunnen aanbieden voor in totaal 48 onderzoekers.

Het was in de prachtige ambiance van de Energy Academie op de Campus van de RUG en Hanze Hogescholen waar de deelnemers van de Leergang hun certificaat uitgereikt kregen. Voorafgaand aan de uitreiking van de certificaten kregen de deelnemers individueel de gelegenheid kort de resultaten neer te zetten in de vorm van een pitch en daaruit bleek opnieuw dat de leergang op een uitstekende manier voorziet in een steeds sterker wordende behoefte om het praktijkgericht onderzoek van de hogeschool samen nog sterker te maken. Want, dat is tenslotte ook de aanleiding geweest voor deze leergang. De leergang heeft een extra dimensie voor de deelnemers o.a. omdat het naast het opdoen van nieuwe kennis en ervaring, vooral ook is gericht op de ontwikkeling van een netwerk van onderzoekers in het hbo. Het kenmerk is verder ook dat het een leergang is door en voor de deelnemende onderzoekers. Samen staan die voor een zelfde uitdaging nl. om vanuit de vele nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken een koppeling te maken naar het hbo-onderzoek en daarmee ook het hbo-onderwijs. Het gaat daarbij vooral om het praktijkgerichte onderzoek en het vinden van de diverse nationale en internationale additionele financiële middelen. Overigens is geld daarbij niet de drijfveer maar vooral om met behulp van extra financiering een nog aantrekkelijker onderzoeks – en onderwijs community te ontwikkelen waarin Lectoren, docent/onderzoekers, studenten met diverse externe stakeholders actief samenwerken aan de diverse vraagstukken.

Netwerk Leergang gaat voor kwaliteit op naar landelijk bereik

De volgende 8 hogescholen zijn nu de aanbieder van de leergang: hogescholen Van Hall Larenstein, Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hanze, Windesheim, Rotterdam en Saxion. Vanaf september 2019 wordt dit aantal met 7 hogescholen uitgebreid en daarmee zijn we dus al aardig in de richting van ons doel om nationaal deze leergang te kunnen aanbieden. Ook RAAK SIA is partner in dit netwerk.

Het praktijkgericht onderzoek heeft de volle aandacht en vanuit de overheid is onlangs extra 25 miljoen euro vrijgemaakt ter versterking hiervan. Maatschappelijk wordt steeds meer waarde gehecht aan de impact van het onderzoek en dat is dan ook de kern van het praktijkgericht onderzoek.

Voor meer informatie

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen