Menu English

Ondersteuning van jongeren (16-17 jaar) op de drempel van volwassenheid

Een onderzoek naar hun levens, leefwereld en veerkracht
03 maart 2021

Hoe kan professionele ondersteuning beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren in de overgang naar volwassenheid (16-23 jaar) en bijdragen aan hun veerkracht en volwassenwording? Het nieuwe rapport richt zich op het in kaart brengen van de ervaringen en het perspectief van de jongeren zelf. In het rapport zijn vijf deelvragen leidend en worden er aanbevelingen gedaan voor beleid en de beroepspraktijk.

De overgang naar volwassenheid

De overgang naar volwassenheid verloopt voor veel jongeren niet vanzelf. Dit geldt zeker voor jongeren die moeilijkheden ervaren op een of meerdere leefgebieden, zoals in de relatie met ouders of vrienden, op gebied van school, werk, of financiën, jongeren die worstelen met psychische of lichamelijke klachten of het gebruik van verdovende middelen. OJOV – Ondersteuning Jeugd in Overgang naar Volwassenheid - is een onderzoeksprogramma dat middels onderzoek naar de leefwereld en het perspectief van jongeren bijdraagt aan het verbeteren van de begeleiding van en hulp aan oudere jeugd en jongvolwassenen met ondersteuningsbehoeften. In het rapport worden de resultaten gepresenteerd van de semigestructureerde interviews met jongeren van 16 en 17 jaar die in het kader van het OJOV-onderzoek zijn afgenomen. Voor al deze jongeren geldt dat ze gebruik maken van een vorm van professionele hulp voor ondersteuning op een of meerdere leefgebieden.

Inhoud rapport

In het rapport zijn de volgende vijf deelvragen leidend:

  • Hoe is het gesteld met jongeren die een beroep doen op professionele ondersteuning?
  • Waar zoeken en vinden ze ondersteuning?
  • Hoe waarderen jongeren verschillende vormen van ondersteuning en hoe is deze helpend? • Wat zegt dit over de veerkracht van de jongeren uit deze doelgroep?
  • In hoeverre zijn de jongeren voorbereid op de overgang naar 18 jaar?

Het antwoord op de zesde deelvraag wordt afgeleid uit de antwoorden op de eerste deelvragen:

  • Wat kunnen we op grond van de conclusies aanbevelen voor beleid en de beroepspraktijk?

Lees het rapport

Kennisatelier

Op dinsdag 2 februari 2021 is er een Kennisatelier georganiseerd en een PowerPointpresentatie gegeven over dit onderwerp. Het was een mooie, dynamische bijeenkomst. De presentatie is hier te downloaden. Meer informatie is te vinden op de website ‘op weg naar volwassenheid’.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen