Menu English

Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

Studiesucces vereist een verschuiving van rendement naar engagement
16 juni 2017

De mate van studiesucces wordt meestal uitgedrukt in rendement: het percentage studenten dat de opleiding binnen vijf jaar succesvol afrondt. Zo bezien lijkt de term ‘studiesucces’ vooral een management issue.

Het begrip lijkt ver af te staan van de docent voor de klas en van het docententeam. Ook studenten zelf spreken niet in termen van studiesucces. Studiesucces uitgedrukt in rendementspercentages heeft voor hen geen connectie met het proces van succesvol studeren. Maar studiesucces is een belangrijke factor binnen het hbo. Op dit moment behaalt slechts één op de twee studenten uit het hbo het Bachelor-diploma binnen de gestelde vijf jaar. Om dit percentage te laten stijgen, pleit Ellen Klatter, lector Studiesucces bij Hogeschool Rotterdam, voor een nieuwe manier van denken over studiesucces, waarin niet rendement, maar engagement centraal staat.

Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

Haar aanname is dat een sleutelrol is weggelegd voor – de professionaliteit van – docenten. Zij moeten in staat zijn om te gaan met de drievoudige opdracht voor het hbo: het combineren van de kwalificering van studenten met de socialisering en subjectivering. Om deze elementen positief te beïnvloeden, wordt van de docent gevraagd een scherp beeld te hebben van de doelen van het onderwijs, effecten van gekozen werkwijzen en passende beoordelingsystematieken. Daarbij vormt het constructive alignment een belangrijk uitgangspunt; er is pas sprake van succes, wanneer álle doelen zijn bereikt. Echter, van de drie doelstellingen die het hbo kent – kwalificatie, socialisatie en subjectivering – worden hogescholen voornamelijk beoordeeld op het eerste doel.

Het lectoraat Studiesucces, verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam, wil samen met docenten, studenten, managers en externe begeleiders, het bredere begrip van studiesucces onderzoeken. Welke onderwijscondities en pedagogische oriëntaties dragen bij aan het optimaliseren van studiesucces? De aandacht verschuift daarmee van de cijfers naar de persoonlijke betekenisgeving van het onderwijs. Met andere woorden: van rendement naar engagement. Inzet op het persoonlijk contact en binding versterkt het engagement van de student en daagt hen uit tot inzet en prestatie, en dus uiteindelijk rendement. Op deze wijze beredeneerd, leidt engagement volgens Klatter juist tot een hoger rendement. Zij gaat op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam) tijdens een openbare les in op deze these.

Ellen Klatter

Klatter promoveerde in 2003 als Onderwijskundige aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en werkte daarna als onderzoeker bij diverse instituten. Vanaf 2014 combineerde zij het lectoraat Didactiek van Techniekonderwijs bij Fontys Hogescholen met het lectoraat Versterking Beroepsonderwijs aan Hogeschool Rotterdam. Sinds 2016 combineert Klatter deze laatste aanstelling met het lectoraat Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide in opdracht van Hogeschool Rotterdam. In de afgelopen jaren is Klatter, in opdracht van de Vereniging Hogescholen en het ministerie van OCW, voorzitter geweest van diverse vernieuwingsprogramma’s binnen het beroepsonderwijs.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen