Menu
  English

  Afstudeersymposium Psychisch beperkt, wat werkt?

  Sfeerverslag

  10 juli 2018

  Op vrijdag 15 juni vond het Afstudeersymposium “Psychisch beperkt, wat werkt?” plaats op locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam. Dit symposium, georganiseerd door studenten Social Work stond in het teken van studenten met psychische kwetsbaarheid en hoe men deze studenten het best kan ondersteunen. De bijeenkomst is een initiatief van het project “Koplopers”, en Kenniscentrum Talentontwikkeling. Bij aankomst werd je ontvangen door Vanity Wooter, een van de studenten van het organisatieteam. In de foyer presenteerden bachelor en masterstudenten hun onderzoek naar psychische kwetsbaarheid aan de hand van posters. Ondanks dat het een zeer zonnige vrijdagmiddag was, werd het al snel druk. Onder de aanwezigen waren studenten, docenten, decanen, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

  ‘Maak problemen bespreekbaar’

  De opening werd gedaan door Martijn de Kreek, één van de organiserende studenten. Hij gaf kort wat informatie over het project “Koplopers” en de posterpresentaties van de studenten. Frans Spierings, lector bij Kenniscentrum Talentontwikkeling gaf een presentatie over de verschillende omstandigheden waarin studenten opgroeien en hoe dit studenten met psychische kwetsbaarheid kan beïnvloeden. Daarbij verwees hij naar een aantal opvallende uitslagen van het grote (on)geluksonderzoek onder 6.000 studenten van de hogeschool (2016). Hierbij kwamen wat interessante feiten aan het licht; zo gaf 30% aan dat hij of zij een functiebeperking heeft, waarvan 7.1% zegt depressief te zijn en 6% zegt antidepressiva te nemen. Frans benadrukte het belang van het bespreekbaar maken van dit soort problemen.


  Rode en groene kaarten

  Studenten Yara de Leeuw en David Smits richten hun afstudeeronderzoek op studeren met psychische problemen, zoals bijvoorbeeld een angststoornis of depressie. Zij hadden een onderdeel gepland waar een beetje publieksparticipatie bij kwam kijken. Het publiek kreeg telkens twee opties voorgeschoteld en moest keuzes maken door middel van rode en groene kaarten. Het was een leuk gezicht om telkens een golf van kaarten de lucht in te zien schieten. Na elke vraag werd er kort om uitleg gevraagd van enkele mensen uit het publiek en hier werd vaak nog over gediscussieerd onder leiding van de sprekers. Stellingen die tot discussie leidden waren bijvoorbeeld de stelling: Door studenten met psychische kwetsbaarheid komen docenten niet aan hun werk toe.  

   

  Koplopers

  De volgende sprekers waren Tim Knoote en Szabinka Dudevszky van het kenniscentrum Szabinka projectleider van Koplopers gaf een korte uitleg over het project. Tim, lid van het jongerenteam van Koplopers, schetste een casus van een verward een persoon en vroeg aan mensen uit het publiek hoe zij dit zouden aanpakken. Tim deed een oproep voor nieuwe supporters voor het project Koplopers.

   

  Veiligheid

  Pieter van der Meer, docent ergotherapie en masterstudent Pedagogiek, doet onderzoek in opdracht van Paul Goossens, manager integrale veiligheid van de hogeschool. Paul is van mening dat studieloopbaancoaches veel kunnen bijdragen aan het signaleren van zorgwekkend gedrag bij studenten. Pieter onderzoekt de studieloopbaancoaches op verschillende instituten van de hogeschool en vergelijkt hun manier van werken. Een van de bevindingen van het onderzoek is dat studieloopbaancoaches die geen vakdocent zijn, het heel belangrijk vinden om studenten regelmatig mee te maken bij activiteiten zoals excursies. Zo wordt een basis gelegd voor vertrouwen en contact.

   

  Schrijven over jouw beperkingen

  Elwin Goedgedrag, lid van het Jongerenteam van Koplopers, presenteerde zijn afstudeeronderzoek waarmee hij psychische kwetsbaarheid van studenten bespreekbaar wil maken. In deze opdracht liet Elwin studenten in het tweede jaar van de lerarenopleiding geschiedenis een verhaal schrijven over zichzelf als onderdeel van een reflectieopdracht. Dit verhaal konden ze bespreken met een medestudent, om het zo wat laagdrempeliger te maken. Elwin hoopt dat zijn opdracht hogeschool breed ingezet kan worden om zo psychische kwetsbaarheid onder studenten meer bespreekbaar te maken.

  Mark Aarts, docent op de lerarenopleiding geschiedenis en enkele van zijn studenten sloten het symposium af. De studenten deelden hun ervaringen met het onderzoek van Elwin en waren openhartig over de invloed die het onderzoek op hun studie heeft gehad. Het publiek was zeer geïnteresseerd in de ervaringen van deze studenten en er werd volop vragen gesteld.

  Na het plenaire gedeelte konden de bezoekers deelnemen aan twee workshops georganiseerd door studenten Line, Susan en Carlijn. Veel discussies, veel gesprekken en veel ontmoetingen: het eerste koplopers afstudeersymposium maakte veel bespreekbaar.

  Voor meer informatie over de onderzoeken en Koplopers: Szabinka Dudevszky s.i.z.a.dudevszky@hr.nl