Menu English

VitaDem Handleiding is nu beschikbaar

Vitaal blijven en meedoen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
21 januari 2019

De huidige dementiezorg is primair gericht op zorg en begeleiding voor de persoon met dementie en zijn of haar mantelzorger. In het project ‘VitaDem’ - uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie, ouderenzorgorganisaties De Zellingen en Lelie Zorggroep, Alzheimer Nederland, afdeling Rotterdam, en het Van Kleef Instituut - is daarom een nieuwe benadering ontwikkeld met de nadruk op functiebehoud, vitaal blijven en kunnen blijven meedoen. Deze aanpak is nu beschreven in een handleiding, waarmee dementieketens en multidisciplinaire teams in de eerste lijn dementiezorg kunnen aanpakken.

De VitaDem aanpak

Het doel van de vernieuwde aanpak is dat mensen met dementie op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De handleiding beschrijft een integrale, behoeftegestuurde, multicomponent benadering op maat die uit zes stappen bestaat: behoefteninventarisatie, doelbepaling, case conference, adviesgesprek, inzet van interventies en evaluatie. Elke stap wordt ondersteund door werkbladen. Eenentwintig koppels van mensen met dementie en hun mantelzorger zijn gevolgd gedurende de invoering van de nieuwe benadering. Vooraf, na een half jaar en na een jaar zijn vragenlijsten afgenomen bij de koppels. In deze lijsten werd onder andere hun zelfredzaamheid en vitaliteit gemeten. Na afloop van de interventie is een interview met hen gehouden over hun ervaringen met de nieuwe aanpak. Daarnaast zijn focusgroepen met professionals georganiseerd. Mensen met dementie en hun mantelzorgers gaven aan hun behoeften beter te herkennen en onder woorden te kunnen brengen. Professionals die met de aanpak hebben gewerkt, gaven aan dat zij gestimuleerd werden om kansen te zien en creatiever na te denken over mogelijkheden voor mensen met dementie. Het onderzoek is gefinancierd door het programma Memorabel binnen het Deltaplan Dementie van ZonMw.

Gratis downloaden

De handleiding is ontwikkeld in samenspraak met ouderenzorgorganisaties De Zellingen, Lelie Zorggroep, Alzheimer Nederland, afdeling Rotterdam en TNO. Wilt u gebruik maken van de handleiding? Deze is hier gratis te downloaden.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen