Menu English

Loopbaanontwikkeling start al op de basisschool

Nieuw materiaal voor leerkrachten en ouders ontwikkeld
01 oktober 2019

Waarom zou je al met loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) starten op de basisschool? En als je hiermee aan de slag wil, hoe kun je dit vormgeven? En waarom en hoe betrek je ouders hierbij? Actuele vragen uit de praktijk van basisscholen.

Gebaseerd op eerder onderzoek in het vmbo werkte het team Ouders en LOB van Hogeschool Rotterdam samen met een aantal basisscholen op Zuid aan het vinden van antwoorden en het ontwerpen en uitproberen van mogelijke werkwijzen hierop. Dit resulteerde in een handreiking met bruikbare werkwijzen. De handreiking is bedoeld om basisscholen binnen en buiten Rotterdam te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste vormgeving van schoolloopbaanontwikkeling en het betrekken van ouders hierbij.
Een leerkracht uit het primair onderwijs over de handreiking: “Inspirerend en wat fijn dat je niets opgelegd krijgt, maar hier je eigen invulling aan kunt geven.”

Kansrijker

Het project Ouders en LOB is een samenwerking tussen Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) en  Kenniscentrum Talentontwikkeling, beide zijn onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Dit project vindt plaats in het kader van het programma Gaan voor een Baan van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De ambitie van Gaan voor een Baan is het bieden van extra ondersteuning bij LOB aan de jeugd van Zuid van basisschool tot uitstroom naar werk, om zo kansrijkere loopbanen te realiseren. Dankzij een Europese subsidie konden zij extra activiteiten ontwikkelen, waaronder het professionaliseringtraject ouders en LOB voor (VO en) po-scholen.

In de handreiking Ouders en LOB voor het basisonderwijs zijn aansluitend op een theoretische onderbouwing vooral praktische handvatten opgenomen voor leerkrachten en directies, zoals voorbeelden van jaarlijnen en ouderactiviteiten. De handreiking is opgenomen in de Gereedschapskist voor beter samenwerken met ouders, die door het Lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid gevuld wordt met wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde werkwijzen.

Meer informatie

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen