Menu English

Weten wie je bent: het belang van een sterke identiteit bij jongeren

Twee promoties bij Kenniscentrum Talentontwikkeling
30 november 2021

In november verdedigden Rineke Keijzer en Clementine Degener hun proefschriften. De twee promovendi deden onderzoek naar jongeren en hun identiteit.

Sterke beroepsidentiteit helpt risicojongeren

Rineke Keijzer schreef haar proefschrift ‘Vocational identity of at-risk youth’ over het belang van beroepsidentiteit voor jongeren met een kwetsbare schoolloopbaan. Als je weet wie je bent als beroepsbeoefenaar en daarmee een sterke beroepsidentiteit hebt, ben je beter in staat om beroepskeuzes te maken. Risicojongeren hebben geen schooldiploma, volgen onderwijs op een laag niveau en lopen daarmee een grotere kans op werkloosheid. Het is daarom nodig om de maatschappelijke positie van risicojongeren te verstevigen en ze betere toekomstkansen te bieden. Toekomstige professionals kunnen hun voordeel doen met de conclusies uit het onderzoek: enkele veranderbare individuele kenmerken, zoals veerkracht en emotionele schoolbetrokkenheid, hangen sterk samen met beroepsidentiteit en kunnen deze bevorderen. Het stimuleren van deze individuele kenmerken kan het beste gebeuren in een individuele (mentor)setting en het is cruciaal om hierbij maatwerk te bieden. Behalve voor aankomend leraren en aankomend social workers zijn de inzichten ook van belang voor studenten met toekomstige leidinggevende posities, die de personen uit de doelgroep aan moeten sturen. Keijzer promoveerde aan de Universiteit Leiden, waar ze op 18 november haar proefschrift verdedigde.  

Reflectie over etnische identiteit van pleegkinderen

Clementine Degener deed onderzoek naar etnische identiteit van migrantenpleegkinderen die wonen bij pleegouders met een andere etnisch-culturele achtergrond. Degener interviewde pleegkinderen twee maal aan de hand van foto’s die zij zelf maakten ter voorbereiding op het interview. Daarbij interviewde ze de pleegouders. Voor migrantenpleegkinderen kan het ontwikkelen van een etnische identiteit een complex proces zijn. Ze leven met en tussen verschillende culturen. Daarbij kruisen hun pleegkindidentiteit en etnische identiteit elkaar. Het onderzoek wees uit dat er weinig aandacht is voor etnische identiteit in pleeggezinnen. Hoewel etnische identiteit doorgaans als belangrijk werd beschouwd door pleegouders, lag de primaire focus vooral op het bieden van een veilige thuisomgeving voor hun pleegkind. Degener verdedigde haar proefschrift ‘Ethnicity Reflections in Foster Families’ op 25 november in de Rijksuniversiteit Groningen. Het huidige, beschrijvende onderzoek levert een aantal bruikbare inzichten op met betrekking tot culturele competenties van pleegouders en pleegzorgbegeleiders. In vervolgonderzoek dat samen met onder andere toekomstige Social Workers moet worden uitgevoerd, zullen handvatten worden ontwikkeld waarmee Sociaal Werkers de identiteit van kwetsbare kinderen en jongeren kunnen versterken.

 

Degener en Keijzer zijn als hogeschooldocent verbonden aan Hogeschool Rotterdam en kregen binnen hun aanstelling de ruimte om aan hun onderzoek te werken. Degener verwierf hiervoor een beurs vanuit het NWO. Zij werden begeleid door hoogleraren en universitair hoofddocenten van Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen. De opbrengsten van de onderzoeken komen ten goede aan de opleidingen en aan de professionele ontwikkeling van de docenten van de hogeschool. 

Bekijk voor meer informatie en de proefschriften de projectpagina van Rineke Keijzer en Clementine Degener.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen