Menu English

Ondersteuning van mensen met verward gedrag

Nieuwe minor in ontwikkeling
30 maart 2018

Kenniscentrum Talentontwikkeling heeft samen het Instituut voor Sociale Opleidingen van Hogeschool Rotterdam, het lectoraat Dynamiek van de stad van Hogeschool InHolland en Stichting De Verbinding Nederland financiering ontvangen voor het gezamenlijk ontwikkelen van de minor CONNECT bij ZonMw.

Minor CONNECT

Uitgangspunt van de minor is verbindende zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag vanuit de interprofessionele samenwerking tussen verschillende domeinen zorg, welzijn, dienstverlening, veiligheid en onderwijs. De leefwereld van de persoon met verward gedrag én de samenleving staat daarbij centraal, evenals betrokkenheid van de persoon met verward gedrag en zijn naasten.

Opzet

De minor bestaat uit drie modules: een module kennis en vaardigheden, een praktijkgerichte module en een specialisatie module gericht op migranten met verward gedrag en hun familie. De rode draad door de minor wordt gevormd door een drietal kritische beroepssituaties waar de studenten gedurende de hele minor in interdisciplinair samengestelde teams aan werken. Ter afsluiting van de minor organiseren de studenten een werkconferentie waarbij ze de kritische beroepssituaties en oplossingen analyseren met professionals en ervaringsdeskundigen uit de praktijk.

Het beoogde resultaat is dat studenten door het samenwerken over de disciplines heen, met ervaringsdeskundigen en professionals in de praktijk, kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen om verbindend te handelen vanuit het perspectief van inclusie en veiligheid in de wijk. Door kenniscirculatie en gezamenlijke kennisontwikkeling wordt ook de deskundigheid van docenten en de praktijk versterkt.

De minor is vanaf februari 2019 door derde- en vierdejaarsstudenten van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland te volgen. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen