Menu English

2e Hot werksessie: Learning through making

UITNODIGING
22 februari 2016

De tweede werkbijeenkomst HOT (Hogeschooldocenten Ontwikkel Team) is op 2 maart en bestaat uit: een workshop van René Slootweg over zijn onderzoek Contextual Learning Environment en uit werktafels over individuele MAGIE-plannen (zie hieronder). Het doel van de middag is om lessen te leren van elkaars onderwijspraktijk Learning through Making in labs, communities of practice en stations. Met het oog op vernieuwing en verankering van ‘maken’ in de curricula van het hoger onderwijs.

Programma

2 maart 2016, 14.00 – 16.30 uur
Programma:
14.00 – 14.10 introductie
14.10 – 15.20 workshop Contextual Learning Environment, René Slootweg, CMI
15.20 – 15.30 reflectie op workshop
15.30 – 16.20 werktafels adhv Magieplannen (zie hieronder)
16.20 – 16.30 evaluatie
Locatie: CLE ruimte, Wijnhaven 99, 4e etage
Graag voor 27 februari opgeven bij Liane van der Linden: linla@hr.nl

Case # 2: Contextual Learning Environment
De centrale vraag in het onderzoek van René Slootweg (CMI) is: hoe innoveer je je eigen onderwijspraktijk? Zijn workshop is gericht op ieders eigen functioneren als docent en dan minder gedreven vanuit de beroepscontext van ieders opleiding/werkplek. Deze vakinhoudelijke context speelt deels een rol bij het ontwerpen van de eigen onderwijspraktijk. Hoe vul je jouw rol in vanuit je eigen beroepspraktijk als docent? In deze workshop verlaten we onze comfortzone en gaan we op zoek naar grenzen en belemmeringen, naar jouw kennis en kunde om je grenzen te verleggen. We staan stil bij ons eigen functioneren en hoe we die kunnen verrijken met nieuwe onderwijsvormen, gereedschappen en organisatievormen.

Deel 1: kennis maken met een andere omgeving (think: ervaren – observeren)
In dit deel maak je kennis met studenten in een andere dan gebruikelijke leeromgeving en kom je meer te weten over de dynamiek en het effect van de leeromgeving op de deelnemers (studenten en docenten).
Centrale vragen bij dit gedeelte:
– wat ervaar je als je in deze omgeving rondloopt?
– welk gevoel geeft het je als docent?
– welke kansen/belemmeringen zie je in deze omgeving?
Doel: waarnemen, observeren docent-student/student-student interactie.

Deel 2: op zoek naar kennis en kunde (make/ontwerpen – ontwikkelen)
In een rondetafelgesprek gaan we in op de actuele kennis en kunde op het gebied van onderwijs- ontwerp. De inhoud van het gesprek wordt opgenomen en later voor het onderzoek geanalyseerd. Hierin worden de deelnemers anoniem aangehaald
Centrale vragen in dit gedeelte:
– welke kennis en kunde heb ik? (TPACK-model)
– inhoud opleiding (Content knowledge)
– organisatie, didactiek (Pedagogical knowledge)
– faciliteiten, technologie, ICT-middelen (Technology knowledge)
– hoe verbind ik deze kennis en kunde met mijn eigen onderwijspraktijk?
– nu/actueel inzetbaar
– wens voor de toekomst, uitbreiding kennis en kunde: op welke aspecten?
– welke rol ambieer ik en welke kennis en kunde heb ik daar voor/wil ik ontwikkelen?
– onderscheid ik meerdere verschillende rollen in het onderwijs?
– zie ik kansen om meer van elkaars kwaliteiten te profiteren?
– wat is daar voor nodig?
Doel: verzamelen ideeën en mogelijkheden voor eigen docentpraktijk.

Deel 3: formuleer vanuit je eigen dilemma leervragen (learn/reflectie)
Het afsluitende deel wordt besteed aan het individueel uitwerken van een persoonlijk MAGIE actieplan:
– Meetbaar: wat wil je bereiken, binnen welke termijn?
– Acceptabel: wat mag/kan ik verwachten van mijn naaste collega’s?
– Gecommuniceerd: is ons taalgebruik voldoende afgestemd op vergroten van begrip en acceptatie?
– Inspirerend: wordt de uitdaging als zinvol ervaren (zien mensen de verbinding tussen doel en eigen inspanning)?
– Engagerend: kunnen/willen mensen zich met het doel verbinden?
Met als aandachtspunten:
– dilemma op het gebied van onderwijs innovatie als uitgangspunt (jouw inspiratie, engagement met dit dilemma)
– MAGIE-actieplan: benodigde middelen/uitvoering (hoe communiceer je dit met jouw netwerk, waaraan lees je beweging af?)
– hoe betrek je jouw opleidingscontext bij het leerproces van de studenten/collega’s zodat er sprake is van een natuurlijke contextrijke leeromgeving?
Doel: actieplan om aan de slag te gaan in eigen praktijk.

Deel 4: reflectie op het werkproces van de workshop.
In het tweede deel van de middag zoomen we in werktafels in op de MAGIE-plannen van de vijf HOT-onderzoeken van Kim de Groot, Jeannette Nijkamp, Inge Ploum, Marije Smits en Rob van der Willigen. De middag wordt afgesloten met een evaluatie van de hele werksessie.

Meedoen en volgen

HOT is een initiatief van AppLab010 van het Kenniscentrum Creating 010. Het is een groeiend lerend gezelschap van docent-onderzoekers van Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie, Willem de Kooning Academie, Pabo en Docentenopleidingen, Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Creating 010. Anne Nigten en Peter Troxler zijn de betrokken lectoren, Liane van der Linden is coördinator. Wie met HOT wil meedoen, kan bij hen alle drie terecht, zie voor meer informatie ook https://learningthroughmaking.wordpress.com

Nog meer HOT

Voor de komende maanden staan nog vier werksessies gepland in het lab van iedere keer een andere onderzoeker. Het voorlopige programma is als volgt;
30 maart Rob van der Willigen (CMI), Data Curation & Smart New World 14.00 – 16.30 uur – Stadslab Wijnhaven
9 mei Jeannette Nijkamp/Maaike Kerman (Kenniscentrum Zorginnovatie), Participatory design voor zorg en welzijn – locatie nog nader te bepalen
1 juni Marije Smits (CMI), Peer feedback
24 juni Kim de Groot (WdKA), To make is to know

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen