Menu
  English

  RAAK-subsidie voor duurzaam gezond beweeggedrag

  Nieuw project van Vitale Delta

  11 februari 2019

  Hoe stimuleer je als zorgprofessional cliënten om na afloop van een zorgtraject duurzaam gezond te blijven bewegen? Dit gaat het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden in samenwerking met De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en in co-creatie met de praktijk de komende twee jaar onderzoeken in het nieuwe project Blijf in Beweging; ondersteuning van Zorgprofessionals bij duurzaam gezond beweeggedrag (BiBoZ). Om dit te realiseren ontvingen zij een RAAK-publiek subsidie van € 300.000,- van Regieorgaan SIA. BiBoZ is een samenwerkingsproject van het Vitale Delta-consortium.

  Gezond leven is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks de inspanningen van zorgprofessionals, zoals de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en beweegconsulent, wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam gaan samen een methodiek ontwikkelen waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag. Ze worden daarbij ondersteund door een enthousiast en deskundig consortium waaronder de Gemeente Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, LUMC, Basalt, TU Delft en MEE Rotterdam. Dit project is onderdeel van Vitale Delta.

  Over de RAAK-publiek regeling

  De RAAK-publiek regeling van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector. De regeling creëert ruimte voor de ontwikkeling van praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.