Menu English

Kick-off programma BRIDGE

Toekomstplannen van de jeugd op Zuid helpen realiseren
26 juni 2017

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en partners hebben stevige vervolgstappen kunnen zetten in loopbaangarantie en –begeleiding (LOB) en carrière startgaranties (csg) door het BRIDGE-programma, waaraan onderzoekers van Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren. Om gezamenlijk de volgende fase in te gaan, is een bijeenkomst georganiseerd, waarbij (toekomstig) partners uit het werkveld, de wijk, onderwijs en onderzoek met elkaar deelden welke stappen er in de afgelopen tijd door hen genomen zijn en welke plannen zij willen uitwerken in de komende periode.

De kick-off startte met een plenair gedeelte, gepresenteerd door Harry Jan Bus, in de creatieve setting van het Zuidplein Theater. Directeur NPRZ Marco Pastors gaf tijdens het welkomstinterview aan dat het de goede kant opgaat met de resultaten van de jeugd op Zuid. Hij duidde hiermee op een kleiner verschil in citoscores tussen de landelijke cijfers en die van Rotterdam Zuid en op de verlaging van het uitstroompercentage van jongeren richting een uitkering. Ook meldde hij trots te zijn over de subsidie-aanvraag bij het Europese fonds Urban Innovative Actions voor BRIDGE, die een eerste plek verwierf van de in totaal 378 overige aanvragen. Maar belangrijker, een prachtige financiële impuls voor het programma.

Na dit interview, werd een korte film getoond, waarin de invalshoek van kinderen, tussen 6 – 15 jaar, van Zuid in beeld werd gebracht. Zij deelden hun toekomstplannen die varieerden van schooljuf tot ontwikkelaar van medicijnen waardoor nooit meer iemand ziek wordt tot brandweerman.

Na de film, lichtte Frank Schutte, projectleider NRPZ, het LOB-project toe. In heldere bewoording nam hij de deelnemers mee van de oorspronkelijke opdracht, doelstellingen en resultaten naar de wensen voor de toekomst en ideeën hoe deze te realiseren: ‘Omdat in Rotterdam Zuid door keuzes voor een verkeerde opleiding geen werk in te vinden is, ontstaat werkloosheid na de opleiding of wordt aan een nieuwe opleiding begonnen. Verkeerde keuzes leiden daarnaast ook tot voortijdig schoolverlaten. De projectleider gaf aan dat de studiekeuzes van jongeren in lijn worden gebracht met de vraag van de arbeidsmarkt, onder meer door instrumenten als csg en LOB gericht op zorg, haven en techniek. Ook draait er een communicatiecampagne over de opleidingen met carrière startgaranties. ‘Belangrijke vervolgstappen’, volgens Schutte.

Ondertussen vindt onderzoek plaats naar een aangepaste aanpak naar toekomstige banen en benodigde vaardigheden. Aan de vervolgstappen wordt dus hard gewerkt. Zoals aan het ontwikkelen van een instrument voor (toekomstige) financiering voor wanneer het programma zonder subsidiering gaat draaien en zoals het meten van de impact van de gekozen oplossing.

Een verdieping van een van deze stappen werd toegelicht door Wouter Vos van Adviesbureau Rebel Group, een van de partners van BRIDGE die zich richt op het efficiënt en goed organiseren van trajecten tussen overheden en partijen uit de markt. Voor BRIDGE richten zij zich daarom op de periode nadat de subsidieperiode van drie jaar is beëindigd. Doel: BRIDGE financieel onafhankelijk (duurzaam) te laten draaien. ‘Wat daar voor nodig is, begint met weten dat het programma werkt – zinvol is. Niet alleen voor de jongeren maar juist ook voor de samenleving. Want als het programma zich financieel terugverdient, in plaats van dat kosten de overhand hebben, dan zitten daar allerlei aanknopingspunten voor blijvende investeringen van het bedrijfsleven.’, aldus Vos. 

Cees Alderliesten, beleidsadviseur onderwijs en arbeidsmarkt bij Deltalinqs, sprak namens het bedrijfsleven (en BRIDGE-partner) uit dat zijn organisatie eveneens het duurzaamheidsprincipe nastreeft om BRIDGE winstgevend te maken. Toelichtend: ‘Is het niet morgen dan zeker in de toekomst, wanneer zo’n 2000 jongeren van Rotterdam Zuid – of een deel van dit aantal – de juiste studiekeuze maakt, de juiste studie volgt en als gevolg daarvan een baan krijgt. Dit maakt de omgeving sterker en uiteindelijk profiteert iedereen hier van omdat het de maatschappij geld oplevert als iemand aan het werk is in plaats van een uitkering ontvangt en de maatschappij hiervoor financieel moet bijdragen.’

Later legt hij het aandeel van Deltalinqs in de carrièrestartgaranties toe. De ingewikkelde discussie met het onderwijs was eenvoudig terug te brengen naar de collectieve behoefte naar specifiek gediplomeerde onervaren werkzoekende. Dit resulteerde in een garantie van banen per jaar goed voor 200 operators en 300 onderhoudstechnici, onder te brengen binnen het collectief van bedrijven die Deltalinqs vertegenwoordigd. Dit zien we nu nog groeien.

Ik ben nu sergeant-majoor, maar ik was vroeger ook zo’n straatschoffie van het vmbo. Zo’n kans moet iedereen kunnen krijgen! Wervingsvoorlichter Defensie

Als programmaleider BRIDGE bij het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van Hogeschool Rotterdam, coördineert Jos Heinerman de betrokkenheid van de hogeschool van drie EMI-programma’s: Wetenschap en Technologie po; LOB in Mentoren op Zuid; Ouderbetrokkenheid en LOB. Zij beantwoordt de vraag over het belang van ouderbetrokkenheid bij LOB toe, vanuit school en thuis. En de wijze waarop dit gestimuleerd wordt – onderbouwd en begeleid vanuit het programma van het lectoraat Ouders op Zuid – en samen met de partnerscholen op Zuid, waar dit wordt toegepast. Zo gaan de contacten met ouders met name over de loopbaanontwikkeling van hun kinderen en niet alleen over de schoolprestaties. Waarbij de schoolprestaties gaan over ‘hoe kom je verder’. En daar samen met de ouders naar kijken, maar ook de leerkrachten handvatten te bieden om weer aan de ouders door te geven, zodat ze ook thuis de ondersteuning van de LOB kunnen doen.

Jos is hoopvol over de toekomst, omdat er zeer veel enthousiasme is. Dit enthousiasme bij ouders en scholen, samen met de interventies vanuit alle programma’s, maakt dat juist dat vervolgstappen betekenisvoller worden. Die stap verder zetten, lukt door de programma’s met elkaar in verband te brengen óók samen met de andere interventies. Want dit zijn bouwstenen, maar het zijn ook bouwstenen die bij elkaar horen en niet los; Als je met ouders werkt, is het ook handig te weten welke activiteiten doen de kinderen bijvoorbeeld bij de interventies van het Educatief Informatie Centrum (EIC) Rotterdam Mainport, met de bliksemstages van JINC, hoe kun je de kinderen helpen dit ook weer thuis te bespreken met de ouders.

Ik hoop dat er ook aandacht en waardering komt voor mbo niveau 1 en 2,  deze leerlingen zijn ook heel hard nodig in de praktijk – coördinator mbo-opleidingen Gezondheidszorg Zadkine

Frank Sloten van Bouwend Nederland heeft jaarlijks 800 mensen nodig. Dit kan vijf jaar lang zeker gegarandeerd worden. Dat is het probleem niet. Juist de keuze van de jeugd voor de goede opleidingen is voor Sloten nog een punt van zorg. Als oplossing geeft hij dat het beroep zichtbaarder moet worden en dat hiermee de jeugd mogelijk verleid kan worden. Dus gooi de hekken op rond de bouw, laat de bouwmensen scholen bezoeken en zo interesse en bekendheid creëren voor banen in de bouw.

De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje en een hapje in het café, waarbij aanwezigen elkaar opzochten en in gesprek gingen over mogelijke samenwerkingen en nagingen hoe bij te kunnen dragen aan de toekomstperspectieven van jongeren op Zuid.

Bron: EMI op Zuid 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen