Menu Zoeken English

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

AnneLoes van Staa is verpleegkundige en studeerde Geneeskunde en Culturele Antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2003 is zij lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Haar onderzoek richt zich op drie brede thema’s als onderdeel van de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie: transities in zorg bij jongeren met chronische aandoeningen; ondersteuning van eigen regie en zelfmanagement van patiënten door zorgprofessionals; en het bevorderen van de vitaliteit en gezondheid van burgers en professionals. Tot 2016 werkte zij als universitair docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Publicatie(s)

Van Dr. AnneLoes van Staa

Op eigen benen - Kenniskring Transities in Zorg

Evaluation of a multidisciplinary epilepsy transition clinic for adolescents

Onderzoek hoort ook bij HBO

Volwassen worden met de ziekte van Hirschsprung: sluit de zorg aan op de behoeften?

Arts en jongere zijn partners in de zorg: op weg naar een soepelere transitie

Systematische reviews

Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming

Kidney transplant patients’ attitudes towards self-management support: A Q-methodological study

Developing from child to adult: Risk factors for poor psychosocial outcome in adolescents and young adults with epilepsy

Reducing bottlenecks: professionals’ and adolescents’ experiences with transitional care delivery

Long-term effects of a multidisciplinary transition intervention from paediatric to adult care in patients with epilepsy

On Your Own Feet

Adolescents with chronic conditions and their preferences and competencies for care

Snakes and Ladders

hoe meer participatie, hoe beter?

Jongeren met chronische aandoeningen: het individueel transitieplan

Transitiezorg is meer dan een goede transfer

Worries and needs of adults and parents of adults with neurofibromatosis type 1

Jongeren doen zorgonderzoek

Thick-analysis

strategie om de kwaliteit van kwalitatieve data-analyse te verhogen

Diabeteszorg bij jongeren kan beter

Betere transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen

Evaluatieonderzoek van het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit!

Vanzelfsprekend, maar niet vanzelf

transitie in zorg : ervaringen van adolescenten met Cystic Fibrosis en hun ouders

Managing transition. Support for individuals at key point of exchange

book review

Achtergronddocument: Nederlands onderzoek rond transitie in zorg van adolescenten met chronische aandoeningen in de somatische zorg en revalidatie (2000-2018)

Evaluatie van de implementatie en uitkomsten van het transmuraal zorgprogramma voor poliklinische patiënten met een palliatieve bestralingsindicatie

Unraveling triadic communication in hospital consultations with adolescents with chronic conditions

the added value of Mixed Methods Research

Een volwassen leven met CARM

Op Eigen Benen Vooruit!

Betere transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen

Niet eenvoudiger, wel creatiever en efficiënter

repliek

Van zorgstandaard naar zorgpraktijk

goede adolescentenzorg in de transitiefase

Te groot voor het servet, te klein voor het tafellaken?

de uitdaging voor kinderverpleegkundigen bij transitie in zorg voor jongeren met chronische aandoeningen

De onzichtbare kant van diabetes

bij jongvolwassenen met diabetes mellitus type 1

Systematische reviews

Gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming

Support needs of people with head and neck cancer regarding the disease and its treatment

Ondersteuning bij zelfmanagement

een nieuwe verpleegkundige interventie

Transferring Young People With Profound Intellectual and Multiple Disabilities From Pediatric to Adult Medical Care: Parents' Experiences and Recommendations

Transitie in zorg bij Anusatresie/CARM

Aan de overgang van kinder- naar volwassenenzorg valt nog veel te verbeteren

Wat willen en kunnen jongeren met chronische aandoeningen in de zorg?

Experiences with and Outcomes of Two Interventions to Maximize Engagement of Chronically Ill Adolescents During Hospital Consultations: A Mixed Methods Study

Immunosuppressive drugs and young adults: a difficult combination

Transition from neonatal intensive care unit to special care nurseries: Experiences of parents and nurses

Een volwassen leven met Congenitale Anorectale Malformatie (CARM)

Onderzoeksrapport

Skills for Growing Up-Epilepsy: An exploratory mixed methods study into a communication tool to promote autonomy and empowerment of youth with epilepsy

Use of Online Self-Management Diaries in Asthma and COPD

A Qualitative Study of Subjects' and Professionals' Perceptions and Behaviors.

Jongeren in de spreekkamer

tussen kunnen en doen

Positieve gezondheid kritisch beschouwd

Niet nieuw, onduidelijk, misleidend en niet zonder risico

Ervaringen van zorgverleners met de transitie in zorg van jongeren met een verstandelijke beperking.

Ervaringen en aanbevelingen van jongeren met autisme, ouders en professionals bij de transitie naar volwassenenpsychiatrie

The proxy problem anatomized: Child-parent disagreement in Health Related Quality of Life reports of chronically ill adolescents

Factsheet: de ervaringen van jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis met de transitie in zorg

What we want: chronically ill adolescents’ preferences and priorities for improving health care

Chronic ventilation and social participation: experiences of men with neuromuscular disorders

Op eigen benen

jongeren met chronische aandoeningen: wat willen en kunnen zij in de zorg

Ondersteuning bij zelfmanagement: een nieuwe verpleegkundige interventie

Patient empowerment in young persons with chronic conditions: Psychometric properties of the Gothenburg Young Persons Empowerment Scale (GYPES)

NURSE-CC: Verpleegkundig onderzoeksprogramma in Rotterdam van start

Doorbraak in transitiezorg

actieprogramma op eigen benen vooruit: van onderzoek naar zorgvernieuwing voor jongeren met chronische aandoeningen

Q-methodologie, een werkelijke mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek?

Transities in ziekte en zorg

op zoek naar een nieuw evenwicht

Zorgpreferenties van jongeren met chronische aandoeningen

vier profielen: een Q-methodologisch onderzoek onder jongeren met chronische aandoeningen in de leeftijd van 12 tot 19 jaar van het Erasmus MC-Sophia

Het continuïteitshuisbezoek

Ervaringen van oncologische palliatieve patiënten na ontslag vanuit het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam

Een volwassen leven met CARM (Anusatresie)

Het vervolg...

'ISeeYou': a woman-centred care education and research project in Dutch bachelor midwifery education

Transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

revalidatie in actie

Evaluation of a nursing aftercare intervention for patients with head and neck cancer treated with chemoradiation

Preferences for health care and self-management among Dutch adolescents with chronic conditions: a Q-methodological investigation

Kwaliteit van leven en competenties van jongeren met chronische aandoeningen

Transities in ziekte en zorg

op zoek naar een nieuw evenwicht - samenvatting

Wat doen we met de ouders?

Exciting but exhausting: experiences with participatory research with chronically ill adolescents

Learning to attain an advanced level of professional responsibility

Factsheet: Ervaringen van zorgverleners met de transitie in zorg van jongeren met een verstandelijke beperking.

Jongeren met chronische aandoeningen interviewen jongeren

JIJ over het Erasmus MC - Sophia: hoe kan de zorgverlening nog beter worden?

What support is needed to self-manage a rheumatic disorder: a qualitative study

Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals

Opgroeien met epilepsie: de Epilepsie Groei-wijzer

Self‐management challenges and support needs among kidney transplant recipients

A qualitative study

Ondersteunen van zelfmanagement bij mensen met een chronische aandoening in het curriculum van de hbo-v

Woman-centered care 2.0

Bringing the concept into focus

Ervaringen van zorgverleners met de transitie in zorg van jongeren met psychiatrische aandoeningen

Nurses’ views on patient self-management

a qualitative study

Evaluatie SeCZ TaLK in Zorg en Onderwijs

Perspectives of Dutch Physiotherapists on Self-Management Support

A Q-Methodology Study

Self-management challenges and support needs among kidney transplantation recipients: a qualitative study

Op Eigen Benen Verder: Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Resultaten van de internetenquête ‘Op Eigen Benen Verder’

Zelfmanagement

Van papier naar praktijk

What factors influence nurses’ behavior in supporting patient self-management? An explorative questionnaire study

What do nurse-led self-management interventions achieve for outpatients with a chronic condition?

a realist review of nurse-led interventions

How to define successful transition? An exploration of consensus indicators and outcomes in young adults with chronic conditions

Using the new board game SeCZ TaLK to stimulate the communication on sexual health for adolescents with chronic conditions

Samenvatting van de resultaten van de onderzoeken door ResCon en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie)

A nurse-led self-management support intervention (ZENN) for kidney transplant recipients using intervention mapping: protocol for a mixed-methods feasibility study

The road to independence: Lived experiences of youth with chronic conditions and their parents compared

The development and psychometric validation of the self-efficacy and performance in self-management support (SEPSS) Instrument

Competenties voor het ondersteunen van zelfmanagement

Rhetoric or reality? What nurse practitioners do to provide self-management support in outpatient clinics

An ethnographic study

Self-management support from the perspective of patients with a chronic condition: a thematic synthesis of qualitative studies

Motivational factors in discussing sexual health with young people with chronic conditions or disabilities

Op eigen benen verder

jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Hoe bruikbaar zijn de begrippen vitaliteit, veerkracht en positieve gezondheid voor interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn?

verslag van een dialoogsessie

Ondersteunen van zelfmanagement

wat vraagt dit van verpleegkundigen?

De Nier Groei-Wijzer

Ontwikkeling en eerste ervaringen.

Dutch midwives’ views on and experiences with woman-centred care: a Q-methodology study

Readiness to transfer to adult care of adolescents with chronic conditions: exploration of associated factors

Tot de Kern Eindrapportage

Using a Board Game About Sexual Health with Young People with Chronic Conditions in Daily Practice

A Research into Facilitating and Impeding Factors

'Skills for growing up': supporting autonomy in young people with kidney disease

Four perspectives on self-management support by nurses for people with chronic conditions

A Q-methodological study

Evaluating outpatient transition clinics: a mixed-methods study protocol

Social participation and psychosocial outcomes of young adults with chronic physical conditions: Comparing recipients and non-recipients of disability benefits

Teaching self-management support in Dutch Bachelor of Nursing education

a mixed methods study of the curriculum

Exploring effectiveness and effective components of self-management interventions for young people with chronic physical conditions: A systematic review

Article in press

Self-management interventions for young people with chronic conditions: A systematic overview.

Eindrapportage SPIL

Self-management & Participation Innovation Lab

Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.