Ga direct naar de content

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

AnneLoes van Staa is lector Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Daarnaast werkt zij als universitair docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (Erasmus Universiteit Rotterdam).

'Bij een te beschermende houding zijn jongeren met chronische aandoeningen op lange termijn niet gebaat. Vandaar mijn vurige pleidooi voor zelfmanagement.'

Onderzoek

Transities in ziekte en zorg zijn overgangsperiodes die het leven tijdelijk ontwrichten en om aanpassing vragen. Door overgangen tussen zorgniveaus zo vloeiend mogelijk te maken, met afgestemde, multidisciplinaire zorg die beter aansluit op wensen en behoeften, wordt aanpassing van mensen met chronische aandoeningen en hun naasten eenvoudiger en hun kwaliteit van leven beter.

AnneLoes van Staa leidt het onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, voor jongeren met chronische aandoeningen en hun transitie naar volwassenheid en volwassenenzorg. Naast kennisontwikkeling is er veel aandacht voor ontwikkeling van praktisch bruikbare interventies. In het aansluitende Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! werkten zorgverleners in 30 instellingen aan verbetering van het zorgaanbod. Verbetering van de organisatie ging hierin samen met zelfmanagement en participatie van jongeren.

Bij zelfmanagement gaat het om het stimuleren van eigen regie en zelfstandigheid zodat de aandoening optimaal wordt ingepast in het dagelijks leven. Ook in de projecten NURSE-CC en SPIL staat zelfmanagement centraal. NURSE-CC is gericht op zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen, SPIL is een academische werkplaats ter bevordering en ondersteuning van zelfmanagement door jongeren met chronische aandoeningen.

Het lectoraat Transities in Zorg is verbonden aan de onderzoekslijn Zelfmanagement & Participatie van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Samenwerking

Artsen Verstandelijk Gehandicapten. BOSK. CBO. Erasmus MC-Kindergeneeskunde. Erasmus MC-Revalidatie. Erasmus MC-Sophia. Erasmus Universiteit iBMG. Landelijke Werkgroep Transitie VB. Nierstichting Nederland. Rutgers Nisso Groep. Rijndam Revalidatiecentrum. Sophia Revalidatie Den Haag. VSOP.

Onderwijs

AnneLoes van Staa is lid van de curriculumcommissie Master Advanced Nursing Practice (MANP) en de nationale auditcommissie MANP 2014. Zij is adviseur bij de minors Zorg voor Kind en Jeugd en Oncologie, en bij het afstudeertraject en de eindkwalificatie van de opleiding HBO-V. Verder is zij opdrachtgever, scriptiebegeleider en incidenteel docent bij Honourstrajecten, minors, hbo-V, Ergotherapie, master Advanced Nursing Practice en master Kinderfysiotherapie.

AnneLoes van Staa werd opgeleid tot kinderverpleegkundige, waarna zij geneeskunde en culturele antropologie (specialisatie medische antropologie) studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij werkte enkele jaren in de Derde Wereld, onder meer voor Artsen Zonder Grenzen. In 2003 werd zij samen met Jacomine de Lange aangesteld als lector Transities in Zorg bij Hogeschool Rotterdam. In 2012 promoveerde zij op het proefschrift On Your Own Feet, over wat jongeren met chronische aandoeningen kunnen en willen in de zorg.

Aanvragen producten

Op het bestelformulier vindt u verschillende boeken van het project Op Eigen Benen.

Minors

Betrokken bij de volgende minors
  • Oncologie

    Steeds meer mensen overleven kanker. Verpleegkundigen krijgen daardoor vaker te maken met kankerpatiënten in verschillende fasen van de ziekte. Hoe gaat u daar mee om? In deze minor maken de studenten kennis met de fundamentele aspecten van kanker, psychische aspecten en verpleegkundige zorg in de diagnostische-, behandel-, en palliatieve fase.

  • Zorg voor kind en jeugd

    De Raad voor Volksgezondheid wil de focus op Ziekte en Gezondheid verschuiven naar Gedrag en Gezondheid. Tegelijkertijd verandert de verantwoordelijkheid voor de zorg van het rijk naar gemeenten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.