Menu English

Challenge, Change, Confidence

Een ontwerpgericht onderzoek naar boksen voor (volwassen) KOPP/KOV (kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen)

(Volwassen) kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) ervaren vaak chronische stress, mentale en lichamelijke gezondheidsproblemen. Zij kunnen psychisch, fysiek of seksueel geweld meemaken. Ook hun financiële situatie, sociale welzijn en studiesucces kunnen negatief worden beïnvloed door psychische en/of verslavingsproblemen van hun familieleden. De KOPP/KOV-groep is groot. Recente cijfers van het Trimbos-instituut laten zien dat 27,9% van alle thuiswonende kinderen in Nederland een ouder heeft met psychische problemen of een verslaving. Onderzoek van Hogeschool Rotterdam laat zien dat 15,6% van de studenten familieleden heeft met verslavingsproblemen. Sport en bewegen worden weinig ingezet in preventieve en behandelprogramma’s voor KOPP/KOV, alhoewel sport en bewegen een positieve invloed hebben op gezondheid en welzijn. Boksen heeft de potentie om het zelfvertrouwen, de weerbaarheid en mentale gezondheid van KOPP/KOV te bevorderen en victimisatie te voorkomen of beperken.

Over het project

Projectbeschrijving

Het doel van het onderzoek is bokstrainers in staat te stellen om, samen met ggz-professionals, een boksinterventie aan te bieden aan KOPP/KOV, ter preventie en bevordering van hun mentaal welbevinden.

De lange termijndoelstelling is de effectiviteit van de ontwikkelde interventie te onderzoeken en de boksinterventie, indien effectief, structureel ingebed te krijgen in preventieve interventies voor KOPP/KOV.

Het onderzoek sluit aan bij het promotieonderzoek van Dorine van Namen van Kenniscentrum Zorginnovatie. Zij onderzoekt de impact van verslavingsproblemen in de familie op de gezondheid, het sociale leven en studiesucces van studenten van Hogeschool Rotterdam.

Aanpak

Challenge, Change, Confidence is een praktijkgericht, ontwerpgericht onderzoek waarin drie fases worden doorlopen:

 1. Een diagnostische fase: interviews met professionals, focusgroepen met jongeren, voorselecteren van interventie-elementen;
 2. Een ontwerpfase: co-creatieworkshops, focusgroepevaluatie; ontwerpen boksinterventie;
 3. Een evaluatiefase: testen met 16-20 KOPP/KOV, evalueren; intervisie bokstrainers/trainen bokstrainers.  

(Beoogde) resultaten

De samenwerkende partners willen een boksinterventie voor KOPP/KOV ontwikkelen, met aandacht voor de volgende vragen:

 • Hoe moet de boksinterventie inhoudelijk worden vormgegeven, rekening houdend met een mogelijke voorgeschiedenis van geweld van KOPP/KOV?
 • Hoe moet een dergelijke interventie structureel worden gefinancierd?
 • Hoe moet de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties worden gereguleerd?
 • Is een keurmerk/accreditatie voor boksscholen nodig/wenselijk?

Verbinding met het onderwijs

Er is verbinding met de gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Rotterdam, de Inholland-opleidingen Sportkunde en Social Work en Psychomotorische therapie van Hogeschool Windesheim. Er is ruimte voor studenten in stages, minor- en afstudeerprojecten.

Samenwerking

Het onderzoek maakt deel uit van het SIA SPRONG programma Vitale Delta waarin vier regionale hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Inholland, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden) samenwerken aan vitaliteit, veerkracht en gezondheid (fysiek, mentaal en sociaal) van jong tot oud. 

 • 3 hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Inholland-Haarlem (penvoerder), Windesheim)
 • 6 bokstrainers/boksscholen (In Rotterdam Medboxing en Van ‘t Hof)
 • 3 ggz/zorginstellingen (in Rotterdam Indigo)
 • 4 belangen- en brancheorganisaties (onder andere Nederlandse boksbond en NL Actief)

Projectfeiten

Looptijd

november 2023 - november 2025

Financiering

RAAK-MKB

Lectoraat

lectoraat Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam

lectoraat Kracht van Sporten en Bewegen, Inholland

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen