Menu English

Ervaringen van zorgverleners met de transitie in zorg van jongeren met een verstandelijke beperking.

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A.L. Staa,van, H. Silva Costa Melo, S.R. Hilberink | Rapport | Publicatiedatum: 01 december 2014
Voor jongeren en jongvolwassenen met verstandelijke beperkingen in combinatie met somatische of psychiatrische comorbiditeit is (volledige) zelfstandigheid en zelfredzaamheid niet haalbaar, blijft de rol van de ouders onverminderd groot en zijn de uitdagingen op sociaal gebied (participatie) vaak (nog) groter dan in de kindertijd. Tegelijkertijd is hun zorgvraag vaak toenemend complex, terwijl het aanbod meer versnipperd is en hun overdracht naar de zorg voor volwassenen vaak problemen oplevert. Er is in Nederland nog weinig onderzoek naar deze problematiek gedaan, zodat we nog niet weten welke problemen er voorkomen en welke activiteiten zorgverleners ondernemen om de transitie te structureren. Doelstelling: Inventariseren van ervaringen van diverse zorgprofessionals met transitie van kinderzorg naar de volwassenenzorg bij vijf verschillende deelgroepen van jongeren met een verstandelijke beperking (15-25 jaar). Dit onderzoek heeft laten zien dat professionals die werken met jongeren met verstandelijke beperkingen in de transitiefase nog regelmatig problemen ervaren met de overdracht van zorg. Er worden ook nog weinig activiteiten ondernomen om de transitie in zorg structureel te verbeteren. De belangrijkste aanbevelingen richten zich op: versterking van de rol van de Arts Verstandelijk Gehandicapten; het realiseren van adequate financiering; het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en transitiearrangementen tussen kinder- en volwassenenzorg waarbij ook huisartsen zijn betrokken; het betrekken van ouders bij de (voorbereiding op de) transfer en het zorgen voor een generalistische, holistische visie op het volwassen worden met een verstandelijke beperking.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen