Menu English

Ervaringen van zorgverleners met de transitie in zorg van jongeren met psychiatrische aandoeningen

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

A.L. Staa,van, S.E. Gerritsen, T.A.M.J. Amelsvoort,van, M.A.C. Beltman, A.A.M. Tangenbergh | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 25 februari 2016
Jongeren met psychiatrische stoornissen maken vele veranderingen door als zij volwassen worden: één ervan is de overgang van behandeling in de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) naar de psychiatrie voor volwassenen (VWP). Deze transitie in zorg loopt niet altijd soepel en niet alle jongeren worden overgedragen, waardoor zij mogelijk geen zorg meer ontvangen. Ook in Nederland komt steeds meer belangstelling voor transitiepsychiatrie (van Amelsvoort 2013), maar er is nog nauwelijks iets bekend over hoe deze overdracht verloopt en welke verbeteringen professionals daarbij voorstellen. Begin 2015 is er daarom een vragenlijstonderzoek onder ggz-professionals gehouden.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie