Menu Zoeken English

Tot de Kern Eindrapportage

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
C.V.M. Vahedi Nikbakht - van de Sande,van de, Connie M. Dekker-van Doorn, A.L. Staa,van, F.E. Witkamp | Rapport | Publicatiedatum: 03 mei 2016
Stichting Fibula had, een jaar na uitgave van de Handreiking minimale eisen netwerken palliatieve zorg de wens om een eerste indruk te krijgen van de mate waarin de vier kerntaken van de NPZ nu reeds geborgd zijn in het veld. Ook wilde ze weten hoe de netwerken invulling geven aan regionaal maatwerk in verhouding tot het hiervoor genoemde uitgangspunt van het NPPZ. Stichting Fibula heeft hiervoor samen met Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam het onderzoeksproject ‘Tot de Kern’ opgezet. Dit document is de eindrapportage. Het bevat de voornaamste uitkomsten en is bedoeld om Stichting Fibula input te geven voor het meerjarenbeleid.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen