Menu English

Zelfmanagementondersteuning bij mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden

Publicatiedatum: 13 april 2023

Toewerken naar een interventie voor zorgverleners om het zelfmanagement van mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen. Doel is dat mensen met hartfalen beter met hun aandoening kunnen omgaan in het dagelijks leven.

Over het project

Introductie

Ongeveer één op de drie Nederlanders is beperkt in zijn / haar gezondheidsvaardigheden. Dit kan negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. In dit project wordt toegewerkt naar een interventie voor zorgverleners om het zelfmanagement van mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen. Doel is dat mensen met hartfalen beter met hun aandoening kunnen omgaan in het dagelijks leven. Voorafgaand aan de interventieontwikkeling vinden er vier deelstudies plaats die het benodigde inzicht zullen geven voor de interventie. De onderzoeken worden uitgevoerd in verschillende eerste- en tweedelijns instellingen in de regio, waarbij studenten verpleegkunde een rol zullen spelen in de dataverzameling en de data-analyse.

Projectbeschrijving

Dit promotietraject richt zich op het ondersteunen van het zelfmanagement bij mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden (moeite met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid).

In vier deelstudies wordt gekeken naar:
(1) de communicatie tussen verpleegkundigen en mensen met hartfalen (kwalitatief observationeel onderzoek);
(2) de relatie tussen zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden bij mensen met hartfalen (kwantitatief beschrijven dwarsdoorsnede onderzoek);
(3) de ervaringen, wensen en behoeften aan zelfmanagementondersteuning van mensen met hartfalen die te maken hebben met beperkte gezondheidsvaardigheden (kwalitatieve casestudies);
(4) interventies die een bijdrage leveren aan zelfmanagementondersteuning van mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden (systematische literatuurstudie).

Met de informatie uit voorgaande studies wordt het project afgerond met een onderzoek naar de haalbaarheid en effectiviteit van een gestructureerde zelfmanagementondersteuningsinterventie, die zich richt op de doelgroep (mixed methods pilotstudie).

(Beoogde) resultaten

  • Interventie gericht op zelfmanagementondersteuning van mensen met hartfalen én beperkte gezondheidsvaardigheden

Publicaties

Samenwerkingen

Samenwerkingspartners

  • Erasmus MC,
  • Alrijne ziekenhuis,
  • Hogeschool Leiden, lectoraat verpleegkundig leiderschap
  • Vitale Delta

Verbinding met het onderwijs
Het thema zelfmanagementondersteuning dat in dit project centraal staat is één van de kerncompetenties van de verpleegkundige beroepsopleiding. Het belang van deze competentie binnen het curriculum van de opleiding verpleegkunde, wordt onderstreept doordat het als één van de speerpunten van de opleiding verder wordt ontwikkeld. Dit betekent dat het onderwijs voor studenten verpleegkunde zich richt op het vergroten van kennis en vaardigheden rondom het thema zelfmanagement. Zo zullen in dit project studenten verpleegkunde actief participeren in dit onderzoek (dataverzameling, data-analyse en verwerking onderzoeksresultaten) in het kader van hun afstuderen en/of in het kader van een minor. Dit maakt dat zij naast de inhoud (kennis en inzicht rondom zelfmanagement), ook kennis en vaardigheden opdoen ten aanzien van hun onderzoeksvaardigheden in de praktijk.

ProjectfeitenLooptijd

2021 - 2026


Financiering

    NWO-Promotiebeurs   


Lectoraat

Lectoraat Tranisities in Zorg

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Medewerkers

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen