Menu Zoeken English

Arts en jongere zijn partners in de zorg: op weg naar een soepelere transitie

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
A.L. Staa, van, M. Dijk, van | Artikel | Publicatiedatum: 15 juni 2018
De overgang van kinder- naar volwassenenzorg verloopt moeizaam in Nederland. Betere voorbereiding van jongere en ouders, jongeren partner maken in hun zorgproces en betere samenwerking tussen kinder- en volwassenenartsen; dat is nodig om de kwaliteit van deze transitie te verbeteren, stelt AnneLoes van Staa, lector Transitie in Zorg aan Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.