Menu
  English

  Transitiepsychiatrie in Nederland: ervaringen en opvattingen van ggz-professionals

  Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

  G.C. Dieleman, S.E. Gerritsen, T.A.M.J. Amelsvoort,van, A.L. Staa,van, A.A.M. Tangenbergh, A. Maras, M.A.C. Beltman | Artikel | Publicatiedatum: 01 juni 2017
  Psychiatrische stoornissen manifesteren zich voornamelijk in de late adolescentie en duren voort in de volwassenheid. Continuïteit in het zorgaanbod is in deze levensfase noodzakelijk. Het huidige zorgstelsel, met een scheiding tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie (kjp) en de volwassenenpsychiatrie (vp), belemmert continuïteit in zorg.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie