Menu Zoeken English

Dr. Arjen van Klink

Lector Next Strategy

Arjen van Klink is lector Next Strategy en directeur bij Kenniscentrum Business Innovation. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij diverse projecten van het kenniscentrum.

Terwijl traditionele strategische planning weerstand ontmoet en het mkb hiermee weinig op heeft, neemt het belang van een scherpe visie op de toekomst toe, gegeven fundamentele veranderingen in economie, technologie en maatschappij. Het is daarom van belang naar nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering te zoeken die beter aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

Het onderzoek van Van Klink richt zich deels op de directe omgeving van Hogeschool Rotterdam. Want de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is een interessant empirisch kader voor ontwikkeling van nieuwe strategieconcepten voor het mkb. De regio kent een noodzaak te zoeken naar duurzame economische vernieuwing, zoals beschreven in de Roadmap Next Economy. Deze noodzaak geldt ook voor het mkb in de regio. Praktijkgericht onderzoek naar nieuwe strategievormen is een belangrijk middel om deze transitie te ondersteunen; studenten kunnen, begeleid door docenten en lectoren, dichtbij ondernemers onderzoeken wat er gebeurt en kunnen handreikingen doen voor verbetering.

Achtergrond

Arjen van Klink studeerde en promoveerde aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn proefschrift ging over de ontwikkeling van havensteden naar havennetwerken. Tussen 1999 en 2015 vervulde hij verschillende functies bij Rabobank (waaronder adviseur strategie & innovatie bij Rabobank Rotterdam). Daarmee heeft hij veel ervaring opgedaan in het analyseren en beoordelen van bedrijfsstrategieën, het begeleiden van (innovatieve) startups en het adviseren over economische ontwikkeling in brede zin.

Nevenfuncties

Van Klink is voorzitter van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Rotterdam. Hij is tevens lid van de raad van advies van Technetkring Nieuwe Waterweg Noord. Ook is hij gastdocent in de Master Economics & Logistics (MEL) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de master Shipping & Transport van het Scheepvaart & Transport College.

Publicatie(s)

Van Dr. Arjen van Klink

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.