Menu English

Dr. Arjen van Klink

Lector Next Strategy

Arjen van Klink is lector Next Strategy en directeur bij Kenniscentrum Business Innovation. Vanuit zijn functie is hij betrokken bij diverse projecten van het kenniscentrum.

Meer informatie

Dr. Arjen van Klink

Over de lector

Arjen van Klink werkt sinds 2016 bij Hogeschool Rotterdam als programmadirecteur van het Kenniscentrum Business Innovation en lector Next Strategy. Hij is geïnteresseerd in de organisatorische aspecten van samen leren, innoveren en veranderen. Zijn onderzoeken richten zich voornamelijk op de rol van leiderschap bij verandering.

Momenteel is hij lid van de River Board, het publiek-private platform voor economische ontwikkeling van de Waterwegregio. Hij is als gastdocent verbonden aan de Master Martime Economics & Logistics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Achtergrond

Hij promoveerde in 1995 op een onderzoek naar de ontwikkeling van havennetwerken aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bij deze universiteit deed hij tevens onderzoek naar stedelijke ontwikkeling en logistiek management. Hij vervolgde zijn carrière bij Rabobank, waar hij functies vervulde op het gebied van sectorontwikkeling, strategie en innovatie. Hij adviseerde bedrijven over hun strategie, was klankbord van het management van de bank, verzorgde trainingen en begeleidde innovatieve startups.

Tussen 2013 en 2020 was Arjen van Klink lid en later voorzitter van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Rotterdam. Hij was tevens penningmeester van het Rotterdams Woongenootschap.

Lectoraat Next Strategy

Het lectoraat Next Strategy onderzoekt het strategische vermogen van mkb bedrijven en manieren om dat vermogen te versterken. Strategisch vermogen is de capaciteit van de organisatie om bezig te zijn met de toekomst: ontwikkelingen signaleren, anticiperen, experimenteren, leren en aanpassen. Het is een combinatie van denken en doen. Het is niet zozeer een (strategisch) plan, maar een leer- en ontwikkelproces van de gehele organisatie.

Noodzaak
Verbetering van het strategische vermogen van mkb bedrijven is noodzakelijk omdat deze bedrijven sterk operationeel gericht zijn en daardoor onvoldoende oog hebben voor de grote veranderingen in economie en maatschappij. Dat maakt ze kwetsbaar. Omdat een groot deel van de (regionale) werkgelegenheid verschaft wordt door MKB bedrijven is versterking van het strategisch vermogen ook voor de economie een kans. 

Bewustzijn
Doel van het lectoraat is om praktische kennis en kunde te ontwikkelen die ondernemers, medewerkers, studenten en docenten kunnen gebruiken. Te denken valt aan tools om het strategische vermogen van een bedrijf te bepalen en hulpmiddelen om het te vergroten. Breder wil het lectoraat bewustzijn over het belang van strategie in het mkb bevorderen en strategisch management een meer praktische en eigentijdse invulling geven.

Het lectoraat Next Strategy heeft lijnen naar alle vier thema’s van kenniscentrum Business Innovation. 

Verbinding met het onderwijs

Arjen is betrokken bij het programma Business Booster. Derde jaars studenten uit verschillende economische opleidingen helpen mkb-bedrijven aan een vernieuwend business model. Hun werk verschaft inzichten over het strategische vermogen van de deelnemende bedrijven. De inzichten helpen de studenten tevens om gericht te werken aan vernieuwingsvoorstellen.  

Als gastdocent en opdrachtgever is Arjen betrokken bij de minor Leiderschap. Studenten van de minor onderzoeken het strategische leiderschap van organisaties. Dat behelst met name het vermogen om richting te geven aan vernieuwing van de organisatie. Ingezoomd wordt op de rol van de directeur.

Arjen is mede-opdrachtgever van een multidisciplinair project van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) waarin studenten de waarden van gebiedsontwikkeling rondom de Koepels in het Mallegatpark bij Feijenoord-City onderzoeken. Doel is zicht te krijgen op de brede maatschappelijke waardecreatie en studenten mee te nemen in het belang van ondernemend kijken.

Strategisch vermogen is relevant voor alle bedrijven en alle studenten. Zonder zicht op de toekomst en route naar de toekomst is het onmogelijk overleven. Het is het heel inspirerend om met de toekomst bezig te zijn en te bezien hoe organisaties en mensen beter kunnen leren en ontwikkelen.

Dr. Arjen van Klink Lector Next Strategy

Volg de lector

Op social media

    

Project(en)

Van Dr. Arjen van Klink

Publicatie(s)

Van Dr. Arjen van Klink