Menu
  English

  Get Smart: lessons learned

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  A.J. Reijenga, B. Rietdijk, H.A. Klink,van, N.A. Kerstholt | Rapport | Publicatiedatum: 03 december 2020
  Om te achterhalen waarom mkb-bedrijven in de regionale maakindustrie slechts zelden acties ondernemen om de kansen van Smart Industry te benutten en maar beperkt gebruik maken van beschikbare subsidies en stimuleringsmaatregelen, heeft het Kenniscentrum Business Innovation (KcBI) het project Get Smart opgezet. In Get Smart is, in samenwerking met Hogeschool InHolland, branchevereniging FME en regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, tussen 2018 en 2020 onderzoek gedaan naar het digitale innovatievermogen van 10 mkb-maakbedrijven in de regio Rotterdam-Den Haag. Gedurende twee jaar hebben teams van studenten en onderzoekers samen met de mkb-bedrijven gekeken naar de wijze waarop de bedrijven innoveren en onderzocht of en hoe dat beter kan. Hieruit zijn verschillende knel- en verbeterpunten gevonden voor digitale innovatie in het mkb. Daarnaast heeft het onderzoek inzicht gegeven in de toepasbaarheid van verschillende theoretische methoden en technieken en hebben de ervaringen van ondernemers, studenten en onderzoekers interessante input opgeleverd om het onderwijs te verrijken met concrete praktijkvoorbeelden (onderwijscases). In dit verslag vatten wij onze bevindingen samen en vertalen die naar een aantal lessen voor de drie doelgroepen van het Get Smart onderzoek: de mkb-bedrijven, de wetenschap en het onderwijs.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie