Menu
  English

  Resultaten enquête Riverboard juni 2020

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van | Rapport | Publicatiedatum: 15 juni 2020
  Door middel van een enquête onder ondernemingen en instellingen wil De Riverboard periodiek peilen wat er leeft in het Waterweggebied. In het najaar van 2019 is een eerste enquête uitgezet onder bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten. Dit is de tweede enquête, die in april en mei 2020 is uitgezet. Deze tweede enquête heeft twee thema’s: de impact van de coronacrisis en de scholingsbehoefte in de regio. De vragen zijn opgesteld door De Riverboard in samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. De verwerking van de resultaten is door het kenniscentrum uitgevoerd. De enquête is via e-mail verspreid onder de ‘achterbannen’ van de Riverboard.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie