Menu English

Circulaire ziekenhuiszorg

Evidence-based Strategies to create Circular Hospitals: Applying the 10-Rs framework to healthcare (ESCH-R).

Ziekenhuizen produceren een grote hoeveelheid afval, vaak veroorzaakt door wegwerpartikelen die worden gebruikt om de hygiëne te waarborgen. Hoe kunnen ziekenhuizen minder van deze producten gebruiken en de transitie naar circulariteit maken? Kenniscentrum Zorginnovatie is samen met Kenniscentrum Business Innovation onderdeel van een indrukwekkend consortium - bestaande uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen, kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties – dat deze vraag gaat beantwoorden. Het onderzoeksteam gaat strategieën ontwikkelen die circulair, veilig en schaalbaar zijn.

Over het project

Projectbeschrijving

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-voetafdruk in Nederland. De Nederlandse overheid pleit daarom voor een duurzamere gezondheidszorg (Green Deal Duurzame Zorg 3.0). Hogeschool Rotterdam neemt deel aan dit project met als missie de ecologische voetafdruk van ziekenhuizen te verkleinen.

Het gehele ESCH-R-project biedt de komende vijf jaar kansen aan veel bachelor- en masterstudenten, acht promovendi en drie post docs om wetenschappelijk bij te dragen aan het circulair maken van ziekenhuizen. Het project ontvangt financiering (5,3 miljoen euro) in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).

Verbinding met het onderwijs

Tijdens het onderzoek kunnen studenten deelnemen aan het project en ook worden de resultaten geïmplementeerd in het onderwijs voor studenten en werkveld. Er zullen tijdens het project verschillende webinars gegeven worden en presentaties op congressen.

(Beoogde) resultaten

Enerzijds kennisgeneratie beleidsmatig, procedureel en gedragsmatig, Kennisverspreiding door artikelen, webinars, platform, onderwijs. Anderzijds kennis verspreiding door onder andere implementatie in richtlijnen en beleid, businessmodellen en circulair design voor medisch materiaal en onderwijs.

Samenwerking

Het project is tot stand gekomen met een groot onderzoeksteam bestaande uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen, kennisinstellingen, bedrijven en verschillende organisaties.

Erasmus MC, UMCU, LUMC, TU Delft, TU Eindhoven, Wageningen Universiteit & Research, Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht, Hogeschool Rotterdam, NHL Stenden Hogeschool, Hogeschool Leiden en RIVM.

Bedrijven: BV Rubberfabriek Wittenburg, Sabic, PreZero, Philips, Medtronic en DORC

Strategisch advies en ondersteuning: NEVI, Gupta Strategists, ORTEC

Wetenschappelijke verenigingen/organisaties: NFU, Gyna Goes Green, De Groene OK en De Groene IC.
Vanuit de stad Rotterdam: Klimaattafel Gezondheidszorg

Diverse organisaties met expertise in circulariteit: Medical Delta, MVO Nederland, BlueCity en Milieu Platform Zorg

Projectfeiten

Looptijd

2023 - 2028

Financiering

Het project ontvangt financiering (5,3 miljoen euro) in de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC).  

Lectoraat

  lectoraat Verloskunde en Geboortezorg  

“We willen het ziekenhuispersoneel niet nog meer belasten als het om duurzaamheid gaat. Daarom onderzoeken we hoe we minder wegwerpartikelen kunnen gebruiken en hoe we deze beter kunnen hergebruiken. Dat klinkt heel logisch, maar in de zorg is dat best een ingewikkeld verhaal. Er gelden strikte hygiënemaatregelen, waardoor je producten niet zomaar nog een keer kunt gebruiken. Daarnaast zijn we afhankelijk van heel veel actoren om ervoor te zorgen dat dit beter gaat; van de inkoopafdeling tot de afvalverwerker. Daarom is het zo mooi dat alle benodigde partijen zijn aangesloten bij dit project. Dat maakt het kansrijk.”

Elke Slagt - Tichelman

Medewerkers

betrokken bij dit project

Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker en staflid Intensive Care Volwassenen van het Erasmus MC, leidt het consortium.

Binnen Hogeschool Rotterdam is Elke Slagt-Tichelman, voor het onderwijs gedeelte verantwoordelijk en Arjen van Klink voor het living labs gedeelte.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen