Menu
  English

  Kijk vooruit directeur: de strategische sensitiviteit van het mkb

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van | Artikel | Publicatiedatum: 11 mei 2022
  Sensitiviteit is letterlijk gevoeligheid voor prikkels van buiten. In de context van ondernemingen is het vermogen om signalen vanuit de omgeving op te vangen en aan te wenden voor de versterking van de concurrentiepositie. In dit paper wordt ingezoomd op de vraag wat de strategische sensitiviteit van mkb-bedrijven is en hoe deze te versterken is. Het doet verslag van een onderzoek bij 63 mkb-bedrijven. De conclusie is dat de strategische sensitiviteit zeer beperkt is. Opvallend is de rol van de directeur: naarmate deze ouder is en langer in functie is, lijkt zijn of haar belangstelling voor de omgeving af te nemen. Hierna wordt eerst vanuit de literatuur ingegaan op de concepten strategische wendbaarheid en strategische sensitiviteit. Daarna wordt de onderzoeksmethode toegelicht. Vervolgens worden de resultaten besproken. Ook wordt een aantal suggesties gedaan voor de praktijk. Afgesloten wordt met enkele conclusies.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie