Menu
  English

  Business Booster 2021: MKB en business model innovatie zijn nog geen vanzelfsprekende combinatie

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van | Rapport | Publicatiedatum: 28 oktober 2021
  In het licht van fundamentele ontwikkelingen, zoals digitalisering, verduurzaming en globalisering, is het belangrijk dat ondernemingen voortdurend werken aan hun business model. Voor mkb-bedrijven is dat vaak lastig, er ontbreekt capaciteit en urgentie. In het programma Business Booster van de HR Business School hebben studenten een impuls gegeven aan het business model innovatie bij 55 mkb-bedrijven. In dit paper wordt daar verslag van gedaan. De opbrengst aan nieuwe business proposities in het programma is beperkt, de opbrengst in termen van leren innoveren is groter.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie