Menu
  English

  Rapport Monitoronderzoek DNZO

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  O. Lange, M. Priem, M.P. Lycklama a Nijeholt, H.A. Klink,van | Rapport | Publicatiedatum: 15 januari 2020
  Voor u ligt het eindrapport van het monitoronderzoek van Kenniscentrum Business Innovation. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Nederlandse Zaak voor Ondernemers (DNZO). Dit rapport geeft een overzicht van de uitkomsten van de enquêtes onder 169 ondernemers bij de start (t=0), 96 ondernemers bij de afronding (t=1) en 36 ondernemers een half jaar tot een jaar na de afronding van hun begeleidingstraject door DNZO (t=2). Het geeft een beeld van een aantal kenmerken van de deelnemende ondernemers, zoals kenmerken van de ondernemers zelf, bedrijfskenmerken en financiële kenmerken. Daarnaast worden de redenen onderzocht waarom zij tot een hulpvraag zijn overgegaan. Verder toont het rapport of en, zo ja, hoe de ondernemers geholpen zijn door DNZO en of zij tevreden zijn over deze hulp. Vooralsnog zijn alle enquêtes ingevuld door deelnemers die begeleid worden door De Rotterdamse Zaak (DRZ). Van de overige Zaken waren op het moment van het uitvoeren van het onderzoek nog geen gegevens voorhanden. Deze rapportage is de derde en laatste rapportage, waarin de situatie van de ondernemers en hun onderneming niet alleen bij de start en bij de afronding van de begeleiding, maar ook een half jaar daarna in kaart wordt gebracht.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie