Menu English

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt

Lector Finance & Business Innovation

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt is lector Finance & Business Innovation bij Kenniscentrum Business Innovation. Haar onderzoek is gericht op de aandachtgebieden fusies en overnames, soft controls en innovatieve financieringsvormen.

Meer informatie

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt

Over de lector

Maaike is lector Finance & Business Innovation sinds juni 2012. Maaike heeft naast haar lectoraat een kleine aanstelling als universitair docent finance & accounting op de Universiteit Leiden. Daarnaast werkt zij als kerngroepvoorzitter financiering bij de bacheloropleiding accountancy van Business Universiteit Nyenrode. Verder is zij lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Leiden – Katwijk. Verder is zij lid van de Rekenkamer Haarlemmermeer. 

Achtergrond

Maaike studeerde financiële economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraal diploma in 1994 werkte zij enige tijd als onderzoeksassistent aandelenresearch bij MeesPierson in Amsterdam. Deze functie combineerde zij met die van toegevoegd docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

In 1995 trad zij in dienst als universitair docent bij het Economisch Instituut van de Universiteit Utrecht. In 2000 verruilde zij deze functie voor die van universitair docent bij het toen net opgerichte Centrum voor Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij hield zich daar bezig met het universiteitsbreed ontwikkelen, uitzetten en verzorgen van bedrijfswetenschappelijk onderwijs en deed daarnaast promotieonderzoek. Maaike is in Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘goodwill and value creation of acquisitions’. Per september 2012 verhuisde zij van de afdeling Bedrijfswetenschappen naar de afdeling Ondernemingsrecht waar zij werkzaam is als universitair docent finance & accountancy. Vanaf 2011 is Maaike daarnaast kerngroepvoorzitter financiering bij de bacheloropleiding Accountancy op Nyenrode.  

Lectoraat Finance & Business Innovation

Het lectoraat finance & business innovation onderzoekt welke aanpassingen er voor het mkb en in het systeem nodig zijn op het terrein van finance, accounting en control, om succesvol de transitie naar een circulaire economie te kunnen maken en veerkrachtig en gezond de veranderingen die de verschillende uitdagingen hiervan met zich meebrengen te kunnen benutten. 

Voorbeelden van onderzoeksthema’s waarnaar het lectoraat onderzoek doet, zijn: 

  • Financiering van circulaire businessmodellen. Circulaire businessmodellen kennen nieuwe risico’s die de toegang tot bankfinanciering kunnen bemoeilijken. Hoe kunnen mkb-ondernemingen de risico’s van hun circulaire businessmodellen beperken en hun business case zo onderbouwen, dat het aantrekken van bankfinanciering met succes kan verlopen? 
  • Rapporteren over en sturen op meervoudige waardecreatie. Als leverancier of onderaannemer in een keten met grote ondernemingen krijgen mkb-ondernemingen op korte termijn al te maken rapportageverplichtingen over ESG. Hoe kunnen zij hier transparant over rapporteren? Maar ook: hoe kunnen mkb-onderneming intern effectief sturen op zowel financiële als ook duurzaamheids- en sociale doelstellingen, zodanig dat dit echt gaat leven in de organisatie? 
  • Soft controls. Hoe kunnen mkb-ondernemingen zachte beheersmaatregelen inzetten om ervoor te zorgen dat hun organisatie niet alleen via meten en weten maar ook intrinsiek gemotiveerd op houding en gedrag in control is? 
  • Digitale accountant. Hoe kan de mkb-accountant de innovaties op het terrein van digitalisering en IT optimaal benutten om zijn klanten goed te bedienen?
  • Soft due diligence check. Welke zachte factoren zijn cruciaal voor het slagen of falen van een overname en hoe breng je die in kaart?

Verbinding met het onderwijs

Het lectoraat Finance & Business Innovation werkt binnen Rotterdam Business School samen met de opleidingen Finance & Control, Finance, Tax & Advice, Accountancy, Bedrijfskunde, International Business Studies en de Masteropleidingen. Daarnaast is er een samenwerking met Career Academy en de deeltijdopleiding Technische Bedrijfskunde. 

De samenwerking bestaat uit het verzorgen van gastcolleges, het helpen ontwikkelen van onderwijsmateriaal met nieuwe kennis, het begeleiden van studenten bij onderzoeks- en afstudeeropdrachten en het samenwerken met docenten in onderzoeksprojecten. 

Het lectoraat Finance & Business Innovation is betrokken bij de minor Accountant in Business en de minor International Sustainable Finance & Management. In die rol verzorgt het lectoraat gastcolleges en levert het praktijkopdrachten voor studenten aan. Het lectoraat helpt bij de begeleiding daarvan. 

“Mijn doel is om zo veel mogelijk docenten, studenten en ondernemers te inspireren..”

Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt Lector Finance & Business Innovation

Volg Maaike Lycklama à Nijeholt

Op social media

 LinkedIn

Project(en)

Van Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt

Publicatie(s)

Van Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen