Menu English

Soft Controls

In control met soft controls

Soft controls zijn nodig als aanvullende beheersmaatregelen om meer ‘control’ te krijgen op het gedrag van mensen in organisaties. Ook binnen het mkb wordt het belang gezien maar ontbreekt het nog aan kennis en middelen.

Over het project

Projectbeschrijving

Bij soft controls gaat het om maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld de motivatie, loyaliteit, ethiek, integriteit, inspiratie en waarden en normen van medewerkers. Voorbeelden van soft controls zijn voorbeeldgedrag (tone at the top), ruimte om incidenten te melden en het creëren van verantwoordelijkheidsbesef.

Mkb-ondernemingen hebben steeds meer interesse in andere maatregelen dan hard controls om weer ‘in control’ te komen. Zij zijn zich ervan bewust dat zij met de hierboven genoemde soft controls aan de slag moeten. De vraag is alleen, hoe? Er zijn twee obstakels:

  • Soft controls moeilijk meetbaar.
  • Er is weinig kennis over mkb-ondernemingen en soft controls. Onderzoek richt zich tot nu toe op grote ondernemingen en overheidsinstellingen. Beschikbare tools zijn niet beschikbaar voor het mkb.

Er is daarom een grote behoefte aan meer kennis over het functioneren van soft controls bij mkb-ondernemingen en aan handreikingen om het ‘in soft control zijn’ te verbeteren. De afwezigheid daarvan tot nu toe leidt ertoe dat deze ondernemingen zich beperken tot de makkelijker controleerbare en meetbare regels en procedures in de organisatie: de hard controls. Met, zo laat de praktijk zien, alle gevolgen van dien.

Projectaanpak

Er zijn diverse voorbeelden te noemen van mkb-ondernemingen waarbij keurig aan de regels werd voldaan, de sturingsmechanismen goed werkten en het financieel toch mis ging. De hard controls (regels, procedures) waren op orde, maar het bleek slecht gesteld met de cultuur, integriteit en normen en waarden in de organisatie. Deze zogenaamde ‘soft controls’ functioneerden niet.

Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool van Amsterdam werken samen aan een onderzoek naar het gebruik en toepassing van soft controls in het mkb. Met het onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het goed functioneren en presteren van mkb-ondernemingen door:

  • een techniek (scan) te ontwikkelen die mkb-ondernemingen concreet inzicht geeft in de mate waarin zij op basis van soft controls op orde zijn en waar mogelijkheden voor verbetering liggen;
  • een set goed hanteerbare maatregelen (toolkit) te ontwerpen die mkb-ondernemingen in staat stellen om de organisatiecultuur, waarden en normen en bijbehorende houding en gedrag in de organisatie te verbeteren.

Het onderzoek heeft inmiddels geleid tot een gevalideerde Soft Control Scan die vrij beschikbaar is en die ondernemers kunnen uitzetten binnen hun organisatie. Extra onderzoek heeft inmiddels een verstevigde Soft Control Toolkit opgeleverd met hard en soft control suggesties uit zowel de theorie als de praktijk.

Verbinding onderwijs

(Beoogde) resultaten

Soft Control Scan en Adviestool Soft Controls voor de mkb-accountant gelanceerd op NBA website

Het Kenniscentrum Business Innovation heeft in opdracht van NEMACC - het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam – een adviestool ontwikkeld die de mkb-accountant kan gebruiken om haar klanten te adviseren over soft controls. Het onderzoek is uitgevoerd samen met NEMACC en Kriton - een organisatieadviesbureau dat gericht is op de prestatieverbetering van accountantskantoren. Met de adviestool kan de mkb-accountant de mkb-ondernemer inzicht geven in de wenselijkheid, de toepassing en de verbeterde werking van soft controls. Het gaat om een handzame brochure met daarin Quick Scan vragen, themakaarten en een stappenplan die de mkb-accountant ondersteunen in zijn/haar advies aan de mkb-ondernemer. Het verkregen inzicht helpt bij het realiseren van doelen en het verbeteren van bedrijfsprestaties van de mkb-onderneming. De brochure gaat vergezeld van een rapport, met daarin achtergrondinformatie en een nadere toelichting bij de tools. Verder kan de mkb-accountant voor zijn/haar adviespraktijk gebruik maken van de in het eerdere onderzoek ontwikkelde Soft Control Scan. De klankbordgroep van accountants en het bestuur van NEMACC zijn enthousiast over het rapport en de brochure.

Verbeterde Soft Control Toolkit en Website

In 2020 is de Soft Control Toolkit op de website van het Kenniscentrum verder ontwikkeld. De Soft Control Toolkit is nu inhoudelijk flink verbeterd door aanvullend literatuuronderzoek en input uit inspirerende bijeenkomsten met een speciaal hiervoor opgerichte klankbordgroep en expertgroep. Bovendien heeft de Soft Control Toolkit een aantrekkelijke grafische vormgeving gekregen en zijn er handige koppelingen tussen de Soft Control Scan en de Toolkit gemaakt.

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: 2014 - heden

 Financiering: 

 Lectoraat: Dr. Maaike Lycklama à Nijeholt Lector Finance & Business Innovation

 Thema: Leiderschap

.

Soft Control Scan

Bent u in Soft Control? Maak de scan en kijk waar uw grootste verbeterpotentieel ligt. 

 

Naar de Soft Control Scan

Soft Control Toolkit

Wilt u beter in control zijn? Bekijk de toolkit en laat u inspireren door onze suggesties. 

 

Naar de Soft Control Toolkit

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen