Menu English

Exploitatie en exploratie in de verpleeghuiszorg

Een organisatie met een goede strategie durft keuzes te maken. In een sector waar veel moet en in de periode na corona is dat lastig. Toch gaan steeds meer bestuurders fundamentele keuzes niet langer uit de weg.

Over het project

Projectbeschrijving

Samen met Consyst heeft Kenniscentrum Business Innovation in 2022 onderzoek gedaan naar de balans tussen exploitatie (optimaliseren) en exploratie (veranderen) in de verpleeghuiszorg. Deze balans heet ambidexteriteit. De zorg is traditioneel sterk gericht op exploitatie, maar met oog op de grote opgaven is meer exploratie noodzakelijk: er zijn drastische veranderingen in de wijze van werken en de inzet van technologie noodzakelijk. Dat vraagt om een andere oriëntatie, bij het middenmanagement, maar ook leiderschap en autonomie bij verzorgenden en verpleegkundigen zelf. Om daar te komen, is een cultuuromslag nodig. Mede-auteur Marieke van Osch, van huis uit verpleegkundige, rondde parallel aan het onderzoek haar master aan de HAN Hogeschool af: “Het is continu het verhaal over de bühne brengen en betekenis geven. Ouderenzorg staat enorm onder druk. Hoe zorgen we voor dat urgentiegevoel? Er moet een  andere cultuur komen, maar niet alleen binnen die instanties, de hele maatschappij die omslag maken. We hebben iedereen daarvoor nodig.” Om dat beleidsmatig vorm te geven, is niet eenvoudig. Arjen van Klink: “Op het gebied van technologie kun je nog budgetten beschikbaar stellen, maar dit gaat over de zachte kant. En dat zal vanuit visie en strategie, moeten komen, vanuit bestuurders, maar je hebt er ook onherroepelijk het onderwijs voor nodig. Want dat werkt uiteindelijk door bij de studenten die latr in de sector gaan werken”. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek is om veel meer in te zetten op samen experimenteren, ervaren en leren. Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is om die reden dan ook van plan om het rapport verder te delen met zorgbestuurders en andere stakeholders en ook binnen het onderwijs (HBO èn MBO) te agenderen.

Projectaanpak

De balans tussen exploitatie en exploratie is onderzocht door middel van interviews met bestuurders van 11 zorginstellingen. Met de bestuurders is gesproken over de huidige balans en met name over de vraag hoe meer exploratie en innovatie kan worden bewerkstelligd en welke knelpunten daarbij naar voren komen. De interviews zijn uitgewerkt en voor akkoord voorgelegd aan de respondenten. Vervolgens zijn de uitkomsten  gestructureerd geanalyseerd en beschreven, gebruikmakend van actuele literatuur over ambidexteriteit. Het onderzoek is uitgevoerd samen met Consyst, technologie- en implementatiepartner van zorgtechnologie.

Verbinding onderwijs

Casuïstiek voor minor Leiderschap

(Beoogde) resultaten

Onderzoeksrapport 

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: oktober 2021 - juli 2022

 Financiering:

 Lectoraat: Next Strategy

 Thema: Leiderschap

“Jullie onderzoek sluit inhoudelijk aan bij de kennisagenda Langdurige Zorg en heeft ook veel raakvlakken met het zorgakkoord dat is afgesproken met de VNVN. Jullie brengen daarbij echt twee terreinen samen, bedrijfskunde en zorg, en dat is ook waar het spannende stuk ligt op het gebied van innovatie.”

Conny Helder Minister langdurige zorg & sport

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen