Menu English

Health Technology Assessment

Kenniscentrum Business Innovation start onderzoek naar praktische toepassing van de Health Technology Assessment voor toepassing op zorginnovaties in de regio Rotterdam.

Over het project

Projectbeschrijving

Implementatie van innovaties in de zorg is in de praktijk lastig lastig vanwege de complexiteit van interne en externe factoren. Het lukt zelden om op tijd en binnen budget de implementatie te realiseren. Dat heeft te maken met een veelheid aan factoren en de betrokkenheid van een groot aantal belanghebbenden waardoor de procesmatige invoering van kennis en innovaties in het beroepsmatige handelen, het functioneren van een organisatie en het opschalen van implementatie van zorgtechnologie ingewikkeld is.

Zorg- en welzijnsorganisaties hebben behoefte aan richtlijnen en praktische handvatten om een implementatie structureel, duurzaam en doelmatig in te zetten. Te vaak is het nog zoeken en experimenteren met vertraging als gevolg. Om regionale zorg- en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij de implementatie ontwikkelt het Kenniscentrum Business Innovatie een generiek model voor de structurele en duurzame implementatie van zorgtechnologie.

Het implementatiecanvas komt beschikbaar voor zorg- en welzijnsorganisaties, het onderwijs en overheid die daarmee effectiever zorgtechnologie kunnen leren implementeren. Effectiever en duurzamer implementeren van zorgtechnologie is een zeer relevant thema gegeven de toenemende druk op de zorg en de richting die de landelijke overheid kiest in Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin e- health een prominente plaats internet als een van de oplossingsrichtingen. Uitgangspunt is Health Technology Assessment, een methodiek waarin op basis van te meten kwantitatieve en kwalitatieve waarden voor elke belanghebbende een gewogen besluiten genomen kan worden over de nieuwe situatie in vergelijking met de bestaande situatie.

Projectaanpak

Samen met studenten van de HRBS worden de benodigde, en vaak al bestaande, meetinstrumenten in kaart gebracht en beoordeeld op bruikbaarheid. Vervolgens wordt een selectie gemaakt van de best passende meetinstrumenten. De geselecteerde instrumenten worden in actuele casussen bij zorg- en welzijnsorganisaties getoetst op bruikbaarheid. De resultaten worden vastgelegd en zijn de basis voor het implementatiecanvas.

Verbinding onderwijs

Voor dit langlopende onderzoek worden studenten van d HRBS en ook studneten van de andere opleidingen ingezet.

(Beoogde) resultaten

Praktisch toepasbaar implementatiecanvas voor innovaties in de zorg.

Samenwerkingen

Projectfeiten

  Looptijd: vanaf oktober 2022

 Financiering: Gedeelte gefinancierd door de gemeente Rotterdam

 Lectoraat: Dr. Arjen van Klink Next Strategy en Helma Kaptein Zorgtechnologie

 Thema: 

Actueel

Onderzoek updates & highlights

‘De HTA is voor ons een belangrijk instrument om output en outcome van innovaties in kaart te kunnen brengen. De gemeente zoekt hulpmiddelen om besluitvorming te ondersteunen en de HTA biedt daar veel mogelijkheden voor.’

Merlijn Snijders Projectleider 1% Wmo Preventiebudget, Gemeente Rotterdam Maatschappelijke Ontwikkeling

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen