Menu English

Op weg naar de betekeniseconomie

Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

H.A. Klink,van, K. Klomp | Boekdeel | Publicatiedatum: 15 december 2020
Het huidige economische systeem, gestoeld op kapitalisme, loopt tegen zijn grenzen op en veroorzaakt steeds meer negatieve externe effecten. Een fundamentele herziening lijkt noodzakelijk. In deze bijdrage worden de contouren van de betekeniseconomie geschetst. In deze economie wordt het keuzeproces in productie en consumptie geleid door het samenspel van sociale, ecologische en financiële randvoorwaarden en het hogere doel van betekenis creëren. De verandering van het economische systeem is geen sinecure, maar krijgt vaart door millennials en centennials met een andere kijk op waarden en met ondernemers die bredere welvaart weten te genereren. De transitie naar een andere economie doet een appèl op het hoger onderwijs om nieuwe kennis te ontwikkelen en te delen met studenten, wetenschap en werkveld.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie