Menu
  English

  Waardecreatie door datagedreven besluitvorming binnen woningcorporaties

  De kracht van data benutten voor het nemen van strategische beslissingen

  Woningcorporaties worden tegenwoordig geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen, waaronder duurzaamheidsinitiatieven, het beheer en de toewijzing van hulpbronnen en de vervulling van uiteenlopende klantvereisten. Met de komst van geavanceerde technologieën hebben veel van deze bedrijven verschillende systemen ingevoerd. Dit heeft geresulteerd in de accumulatie van enorme hoeveelheden data. Te midden van dit datarijke landschap bestaat er een sterke, onvervulde ambitie onder deze organisaties: de wens om de kracht van data te benutten voor het nemen van beter geïnformeerde, strategische beslissingen. Daar gaan we met dit onderzoek aan bijdragen.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Dit project heeft als doel de factoren vast te stellen die van invloed zijn op datagedreven besluitvorming binnen woningcorporaties. Naar aanleiding van dit project zal een vervolgonderzoek worden gestart om deze factoren nader te onderzoeken 

  Aanpak

  Om vanuit verschillende perspectieven inzicht te krijgen wordt voor dit project gewerkt met interviews, een enquête, literatuuronderzoek en praktijkopdrachten 

  Verbinding onderwijs

  Studenten van de minor "data-driven-decision-making" hebben een vooronderzoek uitgevoerd bij enkele woningcorporaties. Aan de hand deze resultaten gaan we kijken welke kansen data voor hen biedt. Dit inzicht is een deel van de basis van het vervolg van het onderzoek 

  (Beoogde) resultaten

  Inzicht in datagedreven werken binnen woningcorporaties. Dit inzicht zal leiden tot een onderzoeksvraag voor een vervolgonderzoek. 

  Samenwerking

  .

  Medewerkers

  betrokken bij dit project