Menu
  English

  Sascha Nieuwboer

  Onderzoeker

  Sascha Nieuwboer is een docent aan de opleiding Accountancy. Ook is Sascha een onderzoeker met interesse op het gebied van data-analyse. In de laatste jaren heeft hij, naast de Master Leren en Innoveren, meerdere cursussen afgerond op het gebied van data-analyse.

  Over de onderzoeker

  Over de onderzoeker

  Sascha Nieuwboer is een docent aan de opleiding Accountancy. Ook is Sascha een onderzoeker met interesse op het gebied van data-analyse. In de laatste jaren heeft hij, naast de Master Leren en Innoveren, meerdere cursussen afgerond op het gebied van data-analyse. Naast docent en onderzoeker is Sascha Nieuwboer co-auteur van ”Boekhouden voor het HBO”

  Achtergrond

  Na een aantal jaar te hebben gewerkt als data-analist, stapte Sascha Nieuwboer in 2002 over naar het hoger beroepsonderwijs. Eerst bij de opleiding Toerisme en Vrijetijdsmanagement bij Hogeschool INHolland te Diemen en sinds 2010 bij de opleiding Accountancy van de Hogeschool Rotterdam. Gedurende de jaren bij de opleiding Accountancy is zijn vroegere interesse in dataanalyse weer gegroeid. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van meerdere modules op het gebied van data-analyse en process mining. In 2022 heeft Sascha Nieuwboer de Master-opleiding Leren en Innoveren afgerond. Bij deze opleiding komen onderwijs en onderzoek samen. Na het afronden van deze studie heeft hij ervoor gekozen de onderdelen waar zijn interesse in lag - onderwijs, onderzoek en data-analyse - te combineren bij het Kenniscentrum Business Innovation.

  Onderzoeker

  Sascha Nieuwboer is een onderzoeker met interesse op het gebied van data-analyse. In de laatste jaren heeft hij, naast de Master Leren en Innoveren, meerdere cursussen afgerond op het gebied van data-analyse (PowerBI, Python, ACL, Azure). De technologische ontwikkelingen met betrekking tot data-analyse volgen elkaar met een hoog tempo op. Er is een aantal bedrijven die niet de middelen hebben om deze ontwikkelingen in hun bedrijfsprocessen te implementeren. Het doel van Sascha Nieuwboer is om te onderzoeken op welke manier data-analyse kan worden ingezet bij MKB-bedrijven om tot waardecreatie te komen. 

  Onderwijs

  Sascha Nieuwboer is een docent aan de opleiding Accountancy. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs is tweeledig. Enerzijds is het doel de opgedane kennis uit onderzoek door middel van bijvoorbeeld casuïstiek in het onderwijs te brengen. Daarnaast kunnen signalen uit het beroepenveld, die worden opgevangen tijdens bijvoorbeeld stagegesprekken, als basis dienen voor nieuw onderzoek.

  Data-analyse is een vakgebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Ik wil ervoor zorgen dat we gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor het beroepenveld onderzoeken en dit vertalen in onderwijs, zodat we studenten opleiden die een meerwaarde hebben voor de arbeidsmarkt.

  Project(en)

  Van Sascha Nieuwboer