Menu Zoeken English

Lectoraat Next Strategy

Van dr. Arjen van Klink

Terwijl traditionele strategische planning weerstand ontmoet en het mkb hiermee weinig op heeft, neemt het belang van een scherpe visie op de toekomst toe, gegeven fundamentele veranderingen in economie, technologie en maatschappij. Het is daarom van belang naar nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering te zoeken die beter aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

Het onderzoek van Van Klink richt zich deels op de directe omgeving van Hogeschool Rotterdam. Want de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag is een interessant empirisch kader voor ontwikkeling van nieuwe strategieconcepten voor het mkb. De regio kent een noodzaak te zoeken naar duurzame economische vernieuwing, zoals beschreven in de Roadmap Next Economy. Deze noodzaak geldt ook voor het mkb in de regio. Praktijkgericht onderzoek naar nieuwe strategievormen is een belangrijk middel om deze transitie te ondersteunen; studenten kunnen, begeleid door docenten en lectoren, dichtbij ondernemers onderzoeken wat er gebeurt en kunnen handreikingen doen voor verbetering.

Onderzoekslijn

Het onderzoeksprogramma van Arjen van Klink is primair ingebed in de onderzoekslijn Entrepreneurial Economy  van  Kenniscentrum Business Innovation: hoe kan de kwaliteit van ondernemerschap worden versterkt op aspecten van strategieontwikkeling en –implementatie? Omdat strategie ook een element is in beide andere onderzoekslijnen, is Van Klink ook bij deze lijnen inhoudelijk betrokken.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen