Menu
  English

  Verbinding met onderwijs

  Waar het lectoraat bij betrokken is

  Arjen van Klink is betrokken bij de community Global Marketing & Sales van de opleiding Commerciële Economie. In het derde jaar coördineert hij het onderzoek dat studenten uitvoeren in het kader van het programma Business Booster. Doel van dit programma is MKB-bedrijven te helpen aan een vernieuwend business model, het onderzoek verschaft inzichten over het strategische vermogen van de bedrijven en helpt de studenten gericht te werken aan vernieuwingsvoorstellen.  

  Next Strategy Scan

  Tevens is hij betrokken bij de opleiding Bedrijfskunde. Daar heeft hij onder andere vier jaar een afstudeerkring begeleid, waarin de studenten bij bedrijven met de Next Strategy Scan het strategische vermogen van deze bedrijven in kaart hebben gebracht. Hij adviseert bij deze opleiding ook over de module strategisch management.  

  Minors

  Als gastdocent en opdrachtgever is Arjen van Klink betrokken bij de minor Leiderschap. Studenten van de minor onderzoeken het strategische leiderschap van organisaties. Dat behelst met name het vermogen om richting te geven aan verandering van de organisatie.
  Arjen van Klink is begeleider bij de minor+ Turning business into innovation. In deze minor begeleidt hij studenten die bij bedrijven onderzoek doen naar servitization en andere vormen van business model innovation.