Menu
  English

  Zelfevaluatierapport Kenniscentrum Business Innovation 2017-2023

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van, M. Priem, A.F. Wild,de, N.A. Kerstholt, J.C.J. Irawan | Rapport | Publicatiedatum: 10 oktober 2023
  Dit zelfevaluatierapport is geschreven als onderdeel van de zesjaarlijkse kwaliteitszorgcyclus, met de visitatie van het kenniscentrum in oktober 2023. In dit rapport beschrijven en evalueren wij de periode van augustus 2017 tot en met juni 2023. De zelfevaluatie is opgesteld volgens de richtlijnen van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2023-2028.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie