Menu
  English

  Werken met stad en regio: maatschappelijke opdracht HBO

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van, A.J.W. Heijden,van der | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 30 juni 2020
  In de strategische agenda HBO 2025 is de maatschappelijke opdracht gedefinieerd: kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs bieden, ontwikkelen van kennis, bevorderen van innovatie van de beroepspraktijk en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Hogescholen zijn kennisinstellingen met een sterke regionale inbedding. De nabijheid van en de sterke banden met het regionale bedrijfsleven (vooral het mkb) en publieke instellingen vormen de basis voor het proces van vraagsturing, kenniscirculatie en praktijkgericht onderzoek.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie