Menu
  English

  Openbare les dr. Arjen van Klink

  Next Strategy

  Binnen het mkb is strategie een ondergeschoven kindje, aldus lector Arjen van Klink tijdens zijn openbare les op 2 november. Het mkb zou volgens Arjen hier meer aandacht aan moeten besteden.

  Strategie is volgens sommigen plannen op papier maken. Mkb-ondernemers hebben daar weinig mee, zij zijn gewend om praktisch in te spelen op veranderingen. De wereld verandert zo snel dat noch papier, noch pragmatisme afdoende is. Veel mkb-bedrijven vertonen weinig groei en zijn nauwelijks aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen. De Next Economy staat nog niet op hun netvlies. Disruptie dreigt, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid en welvaart in de regio. Traditionele strategische modellen en concepten passen niet bij het mkb, maar wat dan wel? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Arjen van Klink, lector Next Strategy.

  Next Strategy Scan

  Om aanbevelingen te doen over verbetering van het strategisch vermogen van ondernemingen, moet dat eerst in beeld worden gebracht. Daarvoor is de Next Strategy Scan ontwikkeld. Dit is een vragenlijst, die ingaat op het strategieproces van de onderneming:

  • Is er ruimte voor discussie binnen de onderneming?
  • In welke frequentie komt de strategie ter sprake?
  • Wordt de uitvoering van de strategie gemonitord?
  • Is er draagvlak voor de strategie binnen de onderneming?
  • En zijn er middelen voor innovatie?

  Een specifiek aandachtspunt is in hoeverre er aansluiting is tussen de bedrijfsstrategie en de Roadmap Next Economy.De vragenlijst geeft inzicht in de wijze waarop de onderneming omgaat met strategie en biedt op basis daarvan aangrijpingspunten voor verbetering.

  De Next Strategy Scan wordt door studenten bij mkb-bedrijven afgenomen. In het voorjaar 2017 is een eerste groep ondernemers ge├»nterviewd, begin 2018 volgen meer ondernemers.