Menu
  English

  Waardebepaling Digitale Dagbesteding door Aafje

  Ontwikkelen van instrumenten om de waarden van Digitale Dagbesteding voor alle belanghebben in kaart te kunnen brengen op basis van de Health Technology Assessment.

  Stichting Aafje heeft gedurende de beperkingen van Covid-19 praktische ervaring opgedaan met dagbesteding op afstand. Stichting Aafje heeft Vilans gevraagd de mogelijkheden te verkennen voor digitale dagbesteding als alternatief voor of als aanvulling op fysieke dagbesteding. De resultaten uit dit onderzoek zijn de aanleiding geweest om de Digitale Dagbesteding verder te willen professionaliseren, op te schalen en breder te implementeren in de regio. Hogeschool Rotterdam is gevraagd om op basis van een Health Technology Assessment (HTA) de waarden van Digitale Dagbesteding vanuit de verschillende stakeholders op basis van de pilot te onderzoeken.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Waardebepaling op basis van Health Technology Assessment van Digitale Dagbesteding door Aafje.

  Aafje wenst samen met Lelie zorggroep en enkele welzijnsorganisaties in Rotterdam Digitale Dagbesteding aan te bieden om een groter bereik te realiseren tegen gelijkblijvend of lagere kosten. Aafje heeft gedurende de Covid-19 beperkingen ruime ervaring opgedaan met Digitale Dagbesteding en wil dit verder opschalen in samenwerking met andere regionale zorg- en welzijnsorganisaties. De samenwerkende zorg- en welzijnspartijen verwachten dat door het (preventief) inzetten van digitale dagbesteding de druk op de zorg afneemt en dat de drempel om deel te nemen wordt verlaagd. Het betreft een pilot voor ouderen in de regio die geen geïndiceerde WMO zorg of ondersteuning ontvangen.

  Het doel is om te onderzoeken of de preventieve inzet van digitale dagbesteding bijdraagt aan uitstel van zorg en kosten reduceert.

  Projectaanpak

  De aanpak is gebaseerd om Health Technolgy Assessment (HTA) om de waarden van de innovatie voor alle belanghebbenden in kaart te brengen. Gestart is met het in kaart brengen van de belanghebbenden die de effecten van de inzet van digitale dagbesteding ervaren. Met (een selectie van) de belanghebbenden is in gesprekken gezocht naar factoren die de waarden in kwalitatieve en kwantitatieve termen bepalen. Vervolgens zijn er voor iedere te meten waarde een instrumenten gezocht om die waarde eenduidig te kunnen vaststellen. De instrumenten worden gedurende het project ingezet om op basis van de verkregen data uitspraken te kunnen doen over de (toegevoegde) waarde van de digitale dagbesteding voor de betrokken belanghebbenden.

  Verbinding onderwijs

  Verbinding met het onderwijs

  Studenten van verschillende opleidingen hebben onderzoek gedaan naar instrumenten en modellen om de waarde van de innovatie voor de verschillende belanghebbenden vast te kunnen stellen. De kansrijke modellen en instrumenten zijn en worden getest in de casus van digitale dagbesteding.

   

  (Beoogde) resultaten

  Het doel van het project is te komen tot een set instrumenten en modellen die generiek toepasbaar zijn om de besluitvorming voor innovaties te kunnen onderbouwen en de slagingskans voor duurzame implementatie te vergroten.

   

  Samenwerkingen

  Samenwerking

  Deelnemers aan het project:

  • Aafje,
  • Lelie Zorggroep,
  • Dock,
  • Gro-up Buurtwerk,
  • Mobile-Care en
  • Gemeente Rotterdam.

  Projectfeiten

    Looptijd: 1 oktober 2022 - 31 december 2023

   Financiering: Gemeente Rotterdam

   Lectoraat: Next Strategy

   Thema: Health Technology Assessment (HTA)

  Actueel

  Onderzoek updates & highlights

  ‘Het is onvermijdelijk dat technologie onderdeel wordt van onze zorgverlening. Met de toenemende vergrijzing zijn er straks gewoonweg onvoldoende zorgprofessionals. Met de pilot digitale dagbesteding en de waardebepaling kunnen we straks gefundeerde uitspraken doen over de waarden van deze innovatie voor iedereen die daarbij betrokken is.’

  Cecil Fuijkschot Welzijnsregisseur regio Noord en aanjager programma Aafje Langer Thuis

  Medewerkers

  betrokken bij dit project