Menu
  English

  Exploitatie en exploratie in de verpleeghuiszorg

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van | Artikel | Publicatiedatum: 21 maart 2023
  Radicale verandering van de langdurige zorg is nodig om deze beschikbaar te houden en te kunnen inspelen op veranderende behoeften. Dat vraagt meer accent op exploratie in de zorginstellingen, terwijl daar exploitatie (ofwel: vandaag de cliënt goed verzorgen) centraal staat. Door middel van interviews met elf zorgbestuurders is een beeld verkregen van inspanningen en barrières om ‘ambidexteriteit’, het vermogen van een organisatie om gelijktijdig twee tegenstrijdige activiteiten uit te voeren, te vergroten. Negen factoren zijn in beschouwing genomen. Missie en visie en dialoog zijn relatief goed op orde bij de geraadpleegde zorginstellingen. De factoren management, oriëntatie op de gebruiker en ambassadeurs kennen sterke en zwakke aspecten. De instellingen scoren laag op innovatie vanuit systeemperspectief, een cultuur die fouten toestaat, budget voor exploratie en focus op implementatie van innovatie. Bovenop de recente beleidsinzet van het ministerie kunnen zorginstellingen investeren in de kwaliteit van het middenmanagement, de samenwerking met nieuwe stakeholders versterken en innovatieve ideeën systematischer beoordelen. Bovenal is het belangrijk om vertrouwen te geven aan medewerkers, zodat zij ruimte voelen om bij te dragen aan vernieuwing.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie