Menu
  English

  Duurzame Zorg: de expeditie is pas begonnen

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van | Rapport | Publicatiedatum: 01 maart 2020

  terugblik en vooruitblik MVO Expeditie Duurzame Zorg

  Voor steeds meer zorginstellingen is duurzaamheid een strategisch onderwerp en een veranderkundige opgave. Daarbij gaat duurzaamheid verder dan het klimaat, het gaat over de continuïteit en legitimiteit van de organisatie. In het kader van een evaluatie van de MVO Expeditie Duurzame Zorg is het proces van leren duurzaam te handelen bij tien zorginstellingen in Nederland onderzocht. Geconstateerd wordt dat er in de praktijk veel gebeurt, tegelijkertijd grote barrières en dilemma’s zijn om werkelijk te veranderen naar een duurzame toekomst. Er is behoefte aan innovatief werkgedrag, ontwikkelruimte voor teams en gedeeld leiderschap.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie