Menu
  English

  Leven Lang Ontwikkelen

  SLIM -project is onderdeel van het Leerwerkakkoord

  Het doel van het project is gericht op het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Het doel van het project is gericht op het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.  

  Projectaanpak

  In dit project ontwikkelen, testen en evalueren de partners een methodiek die enerzijds werkgevers ondersteuning biedt bij het stimuleren van scholing en ontwikkeling binnen de onderneming en anderzijds werkenden stimuleert zelf de regie te nemen in het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding. De basis van deze methodiek bestaat uit collectieve bijeenkomsten voor werkgevers en werknemers in de regio, het uitvoeren van scans die de scholingsbehoeften van werknemers en werkgevers meten, het aanbieden van een scholings- en financieringsoverzicht en het inrichten van een (fysiek en digitaal) scholingsloket- en platform.

  Verbinding onderwijs

  Nader te bepalen. 

  (Beoogde) resultaten

  • Inspiratiebijeenkomsten/Kennissessies in de regio van en voor werkgevers waarin besproken wordt waarom ontwikkeling van medewerkers belangrijk is, welke belemmeringen mogelijk zijn en wat je daaraan kunt doen.
  • Werkbijeenkomsten/Doe sessies voor werkgevers die inzicht willen krijgen in de noodzaak voor ontwikkeling in hun bedrijf en hoe zij dat in kaart kunnen brengen.
  • Ontwikkelbijeenkomsten van ondernemers met hun medewerkers waarin op basis van de resultaten van de scan wordt onderzocht wat de gevolgen van de ontwikkelingen in de onderneming zijn voor de kennis, vaardigheden en beroepshouding van de werknemer.
  • Ondersteuningsbijeenkomsten gericht op activering van de zittende medewerkers om met hun eigen ontwikkeling aan de gang te gaan.
  • Communicatieplan voor het bereiken van de doelgroep.
  • Evaluatierapport methodiek.
  • Methodiek voor stimuleren scholing in het MKB in regio Rotterdam-Rijnmond. Op basis van het evaluatierapport wordt de methodiek aangepast en wordt bepaald welke werkwijze het beste aansluit bij de behoeften van de betrokken bedrijven, al dan niet sectorspecifiek, en hun werknemers.
  • nventarisatierapport/ overzicht scholingsmogelijkheden en financieringsmogelijkheden.
  • Gezamenlijk (digitaal) scholingsloket. Om MKB ondernemingen maatwerk te kunnen bieden, richten de deelnemende onderwijsinstellingen een gezamenlijk scholingsloket in, dat aansluit bij het leerwerkloket Rotterdam.  

  Samenwerkingen

  Projectfeiten

    Looptijd: 2 jaar

   Financiering: MKB Rotterdam-Rijnmond is penvoerder    

   Lectoraat: N.V.T. 

   Thema: Leiderschap

  Actueel

  Onderzoek updates & highlights

  Medewerkers

  betrokken bij dit project