Menu English

Dutch sea container trucking: scenario-based strategy formation

Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation
H.A. Klink,van, D.P. Gijsbertse | Rapport | Publicatiedatum: 12 juni 2019
Zoals alle bedrijfstakken heeft ook het wegvervoer van zeecontainers te maken met tal van externe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de toekomstige positie van ondernemingen in de sector. In samenwerking met TLN en een aantal leden van hun leden in de sector van zeecontainervervoerders hebben studenten van de minor International Management & Consultancy een scenario-onderzoek uitgevoerd. Daarin stond de vraag centraal hoe ondernemingen die zeecontainers van en naar de haven van Rotterdam vervoeren over de weg zich moeten voorbereiden op de bedrijfsomgeving in 2025. De resultaten zijn door de begeleiders in dit onderzoeksrapport samengevat en verdiept. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van de ‘scenario-based strategy formation’ methode van De Ruijter. Eerst zijn trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de sector geïdentificeerd en geclusterd naar impact en onzekerheid. Vervolgens zijn vanuit deze trends en ontwikkelingen zes toekomstscenario’s geschetst. Daarna is via stresstests bepaalt wat het effect van elk van deze toekomstscenario’s op de typische strategische posities en plannen van kleine en (middel)grote ondernemingen in de sector zou zijn. Tenslotte is zowel voor kleine als (middel)grote vervoerders een strategische roadmap opgesteld waarmee zij zich beter op de verschillende mogelijke toekomsten die de scenario’s schetsen kunnen voorbereiden.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen