Menu
  English

  Strategische sensitiviteit in het MKB: de blik vooruit

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  H.A. Klink,van | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 15 september 2019
  In dit paper wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de strategische sensitiviteit van tien MKB ondernemingen. Doel van het onderzoek is te achterhalen in hoeverre zij zich bezig houden met de toekomst en hoe hun strategische sensitiviteit kan worden versterkt. Het onderzoek levert een overall beeld, maar gezien het kleine aantal ondernemingen en de grote diversiteit, vooral een serie mini-case studies. De verhalen maken duidelijk dat de strategische sensitiviteit beperkt is en laten ook zien dat het merendeel van de ondernemers zoekt naar versterking.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie