Menu Zoeken English

Lectoraat Didactiek

De afgelopen jaren waarschuwde de Inspectie van het Onderwijs voor de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs: leerlingen en studenten met laagopgeleide ouders en een migratieachtergrond hebben stelselmatig minder kans op schoolsucces. Dit stelt eisen aan het handelen van de leraar. Didactiek en pedagogiek zijn van groot belang om het leren zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden en daarmee ieders kansen te vergroten.

In samenwerking met het Instituut voor Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam houdt het lectoraat Didactiek zich bezig met het versterken van de didactische professionaliteit van lerarenopleiders en docenten ten behoeve van het bevorderen van het leren van studenten en leerlingen. Samen met de lerarenopleiders en de docenten zal het lectoraat praktijkgericht onderzoek doen naar de activerende interactie die in de klas plaatsvindt én zoeken naar mogelijkheden om die te optimaliseren. Uiteraard is er in het leerbevorderend handelen samenhang tussen pedagogiek en didactiek. Er zal dan ook intensief samengewerkt worden met het lectoraat Pedagogiek. 

Onderzoekslijn

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is ingebed in de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen