Menu English

Lectoraat Didactiek van Hoge Verwachtingen

Het lectoraat Didactiek van Hoge Verwachtingen houdt zich bezig met het versterken van de didactische professionaliteit van lerarenopleiders en docenten ten behoeve van het bevorderen van het leren van studenten en leerlingen

De afgelopen jaren waarschuwde de Inspectie van het Onderwijs voor de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs: leerlingen en studenten met laagopgeleide ouders en een migratieachtergrond hebben stelselmatig minder kans op schoolsucces. Dit stelt eisen aan het handelen van de leraar. Didactiek en pedagogiek zijn van groot belang om het leren zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden en daarmee ieders kansen te vergroten.

In samenwerking met het Instituut voor Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam houdt het lectoraat Didactiek zich bezig met het versterken van de didactische professionaliteit van lerarenopleiders en docenten ten behoeve van het bevorderen van het leren van studenten en leerlingen. Samen met de lerarenopleiders en de docenten zal het lectoraat praktijkgericht onderzoek doen naar de activerende interactie die in de klas plaatsvindt én zoeken naar mogelijkheden om die te optimaliseren. Uiteraard is er in het leerbevorderend handelen samenhang tussen pedagogiek en didactiek. Er zal dan ook intensief samengewerkt worden met het lectoraat Pedagogiek. 

Onderzoekslijn

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is ingebed in de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen van Kenniscentrum Talentontwikkeling.

Ik zie mijn opdracht als het slaan van een brug tussen theorie en praktijk op zo’n manier dat docenten echt handvatten krijgen om - op basis van wat we al weten - les te geven en hun didactiek met behulp van activerende interactie verder te verfijnen.

Dr. Lia Voerman Lector Didactiek

Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen